S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Člani nadzornega odbora

Akcije dokumenta

Vlada Republike Slovenije je na 15. redni seji dne 6. 1. 2014 imenovala v Nadzorni odbor za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, naslednje člane kot predstavnike:

1. ministrstev, služb in uradov:
- Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Andrej Engelman, predsedujoči Nadzornemu odboru, Bojan Suvorov, Marjana Dermelj,
- Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: Breda Štern, Matej Novak in Mojca Paternoster Stich,
- Ministrstva za finance: Mateja Mahkovec,
- Ministrstva za okolje in prostor: Leon Bohin, Blaž Mozetič
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Doris Gumilar
- Ministrstva za infrastrukturo: Darja Kocjan, Emilija Placer Tušar, Danijel Levičar,
- Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Tanja Vertelj, Urban Krajcar, Iztok Žigon,
- Ministrstva za kulturo: Irena Marš,
- Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj: Janja Pečar,
- Statističnega urada Republike Slovenije: Mojca Suvorov,
2. gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev:
- Gospodarske zbornice Slovenije: Alenka Avberšek,
- Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: Maja Rigač,
- Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: Marko Tanasić,
- KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije: Dušan Simonič,
- Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije: Janez Posedi,
- Združenja delodajalcev Slovenije: Jože Smole,
- Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: Anton Jagodic,
3. nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije - ZDOS: Robert Levičar, Edvard Kobal, Dejan Vidic in en predstavnik s področja enakih možnosti: Lidija Živčič,
4. lokalnih skupnosti:
- Združenja občin Slovenije: Majda Gazvoda, Marija Kos,
- Skupnosti občin Slovenije: Marko Diaci, Monika Kirbiš Rojs in
5. invalidskih organizacij:
- Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije: Goran Kustura.

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani