S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V - A Slovenija - Avstrija

Povezava do razpisa.

Namen in cilj razpisa:
 
Sofinanciranje projektov iz ESRR , ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij.
Kaj je predmet razpisa:
1.) Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij.
2.) Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.
3.) Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava.
 
Rok za oddajo vlog: 3. rok za oddajo vlog je 14.9.2017.

 

Možni upravičenci:

Ad1.) Zasebne in javne institucije za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni parki, kompetenčni centri, središča za podporo podjetjem), podjetja (vključno z MSP), grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP), turistične institucije, zveze in agencije, raziskovalne institucije, univerze in druge institucije za akademsk o ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole, organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje, institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev, nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti, lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže.

Ad2.) Lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe), institucije, organizacije, združenja in nevladne organizacije na področju varstva in ohranjanja narave, okolja, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza, kulture in turizma, lokalni, regionalni in nacionalni organi in organizacije (npr. ministrstva, lokalne skupnosti, javni zavodi in službe), institucije in organizacije, ki delujejo na področju upravljanja voda, varstva narave, okolja in preprečevanja tveganja, prostorskega načrtovanja in druge raziskovalne organizacije, združenja in nevladne organizacije na področju varstva voda in narave, biotske in geološke raznovrstnosti ter okolja.

Ad3.) Lokalne in regionalne javne ter državne oblasti, druge vrste javnih in zasebnih organizacij/ institucij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje (npr. institucije za izobraževanje in usposabljanje institucije in organizacije na področju obvladovanja tveganj, zdravja , energije, kvalifikacij, in trga dela, ne vladne organizacije in združenja socialno izključenih, združenja za otroke itd.).