S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Povezava do javnega razpisa.

 

Predmet javnega razpisa: Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Rok za oddajo vlog: Do porabe sredstev, vendar najdlje do 7.9. 2018