S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Povezava do dodatnega javnega razpisa.

 

Predmet in namen dodatnega javnega razpisa:

Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/17), kjer se je rok za oddajo vlog zaključil dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga (v nadaljevanju: v manjkajoče regije/regionalne enote1), katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi.

Namen dodatnega javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 21 (enaindvajset) projektov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.

Cilji dodatnega javnega razpisa: Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014-2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine« oziroma 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, so v okviru dodatnega javnega razpisa predvideni ključni ter specifični cilji in rezultati.
Rok za oddajo vlog: 22.5.2017 do 9:00