S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Javni razpis Podpora strateško razvojnim inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije

 

 Povezava do javnega razpisa.

Namen in cilj javnega razpisa Krepitev raziskovalno-razvojno-inovacijsko sodelovanja sicer neodvisnih deležnikov, to je gospodarstva, raziskovalne organizacije ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitev celovitega podpornega okolja. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti SRIP-e na vseh prednostih področjih Strategije pametne specializacije (S4): pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne prihodnosti, zdravje - medicina, mobilnost ter razvoj materialov kot končnih produktov.
Predmet javnega razpisa Izbor in sofinanciranje delovanja SRIP-ov, katerih cilj je preko okrepljenega sodelovanja spodbuditi povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednost in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.
Rok za oddajo vlog

1. faza: Tri delovne dni pred odpiranjem vlog, ki sta predvidena 21.11.2016 in 13.2.2017. 

2. faza: Vsak drugi ponedeljek v mesecu od januarja do novembra 2017.

3. faza: Odpiranje vlog je predvideno 13.1.2020.

Prijavitelji in upravičenci

Prijavitelj je pravni subjekt, ki je upravljalec SRIP-a in v njegovem imenu odda vlogo.

Upravičenec je pravni subjekt, ki upravlja inovacijski grozd in je lahko pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegovo pravno obliko. Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli članici EU, ki ima najkasneje ob plačilu pomoči podružnico v Republiki Sloveniji.

Faze izvajanja Javni razpis se izvaja v treh fazah. V prvi fazi se bodo izbrali SRIP-i, ki bodo pripravili akcijske načrte za svoje delovanje. Potrjeni akcijski načrti s strani relevantnih državnih institucij bodo podlaga za nadaljnje izvajanje aktivnosti SRIP v okviru druge faze javnega razpisa. V letu 2019 se bo izvedlo vrednotenje delovanja SRIP, na podlagi teh razultatov pa bodo prijavitelji lahko vložili prijave na tretjo fazo javnega razpisa.