S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska

Povezava do javnega razpisa.

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 3 slovenskih poslovnih točkah- za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko - notranjska  ( v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki od navedenih statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1.3.2018 do 31.12.2022.

Vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji (konzorcij) morajo izvajati naslednje naloge:

  • promocija podjetniške kulture,
  • izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
  • povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
  • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju  podjetij.
Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17-v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:

  • krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
  • pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

  • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
  • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjim rezultatom:

  • povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.
Roka za prijavo:

Rok za prejem ponudb:

1. rok: 19.02.2018

2. rok: 14. 03.2018