S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Javni razpis Popestrimo šolo 2016 - 2021, Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Povezava do javnega razpisa.

Namen in cilji razpisa

Z razpisom želimo spodbuditi razvoj inovativnih učnih okolij, novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki podpirajo vse učne dejavnosti učencev in dijakov. Izbranim prijaviteljem bo omogočena zaposlitev 50 strokovnih delavcev v 50 vzgojno - izobraževalnih zavodih, od katerih jih je 28 v vzhodni in 22 v zahodni kohezijski regiji. Na tak način bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje vzgojno - izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa. Projektno zaposleni strokovni delavci na delovnem mestu multiplikatorja bodo izvajali individualne in skupinske aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako, da se bodo posvečali njihovim individualnim potrebam, hkrati pa bodo ta znanja prenašali na druge strokovne delavce v zavodih. Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 10.900 strokovnih in vodstvenih delavcev na področjih osnovnošolskega ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja. Z razpisom želimo tudi spodbuditi sodelovanje izbranih šol z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami.

Kaj je predmet razpisa Sofinanciranje novih zaposlitev strokovnih delavcev in aktivnosti usposabljanja obstoječih strokovnih delavcev. Novo zaposleni strokovni sodelavci bodo z učenci in dijaki izvajali aktivnosti, s  katerimi bodo na primer spodbujali bralno pismenost, dvig jezikovnih in socialnih kompetenc, ustreznen način učenja, kritičnega mišljenja, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabo pametne tehnologije ter podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Predmet razpisa je tudi profesionalno usposabljanje obstoječih strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov. 
Rok za oddajo vlog

 

 3.10.2016 do 10. ure.