S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Javni razpis Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

Povezava do javnega razpisa.

Namen in cilji razpisa

Posodobitev učnega okolja, uvajanje novih pristopov in pedagoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje.

Kaj je predmet razpisa

Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij za spodbujanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov. Zasledovanje ciljev Strategije pametne specializacije, na področju, ki spodbuja sistemske in dolgoročnejše ukrepe znotraj izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.

Rok za oddajo vlog  24.01.2017 do 12:00 ure.