S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018

Povezava do javnega razpisa.

 

Namen in cilj razpisa

Spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, s čimer so bo okrepila izmenjava strokovnega znanja ter načini poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem razvoj študijske dejavnosti. Obenem take oblike gostovanj lahko pripomorejo k temu, da bodo slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Cilj javnega razpisa je okrepljeno sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolski zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Javni razpis bo usmerjen predvsem na področje naravoslovja in tehničnih ved oziroma na prednostna področja, določena s Slovensko strategijo pametne specializacije in Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020.

Kaj je predmet razpisa Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v obliki krajših (najmanj 6 pedagoških ur v obdobju od 1 do 14 dni oziroma največ do 71 ur v obdobju od 15 do 60 dni) in daljših (najmanj 6 urami neposredne pedagoške obveznosti na teden v najmanj 3 oziroma največ 7 mesecih) gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018.
Rok za oddajo vlog

 

20. 10. 2016 do 12.00 ure.

Pogoji za prijavo

Prijavitelj je visokošolski zavod:

- vpisan v razvid visokošolskih zavodov ministrstva in izvaja javnoveljavne študijske programe,

- imetnik univerzitetne listine Erasmus 2014- 2020,

- ki ima v študijskem letu 2015/2016 vpisane študente v javnoveljavnih študijskih programih,

- ki ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna, ni prejel drugih javnih sredstev financiranja za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa in ima na dan objave razpisa poravnane vse davke in prispevke.

 

Informativni dan za potencialne upravičence bo 7. 10. 2016 ob 10. uri, v sejni sobi 504 na MIZŠ, Kotnikova 38, Ljubljana.