S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2016/2017

Povezava do javnega povabila.

Namen in cilji povabila 

Brezposelnim mladim, ki težje najdejo zaposlitev, želimo z javnim povabilom omogočiti usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, saj jih bodo delodajalci spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Kaj je predmet razpisa

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del.

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 oseb. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti mesečno najmanj 30 ur mentorstva.

V usposabljanje na delovnem mestu, ki traja dva ali tri mesece,  se lahko vključijo osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci zavoda za zaposlovanje. Prednost pri vključitvi v program  bodo imeli tisti brezposelni, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, ki so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bo upoštevalo tudi to, ali imajo socialne in zdravstvene ovire, ipd.  

Rok za oddajo vlog Do porabe sredstev oz. najkasneje do konca maja 2017.