S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Aktualno

Vsebinski poudarki

Kaj je evropska kohezijska politika?

FINA EU TOČKA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 5. rok: 23. 4. 2021
5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3.928.770,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.122.142,00 do porabe sredstev
4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.400.000,00 do porabe sredstev
3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 400.000,00 do porabe sredstev
2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 133.333,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.781.855,00 do porabe sredstev
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 21.555.330,41 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31.3. 2021
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Slovenski podjetniški sklad 8.200.000,00 15. 9. 2021
Trajno zaposlovanje mladih 2020 Zavod RS za zaposlovanje 8.200.000,00 31. 3. 2021
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 do porabe razpisanih sredstev
4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.000.000,00 do porabe sredstev
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 31.3. 2021
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 2. rok: 22. 2. 2021, 3. rok: 17. 5. 2021, 4. rok: 20. 9. 2021 in skrajni rok: 22. 11. 2021
COVID Mikrokrediti 2020,2021 Slovenski podjetniški sklad 56.629.228,80 7. 12. 2021
16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9.015.046,00 27. 1. 2021 do 23.59
17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000,00 27. 1. 2021 do 23.59
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
1. javni razpis Zdravje in varnost Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 160.000,00 do porabe sredstev
2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 60.000,00 do porabe sredstev
7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.478.000,00 15. 6. 2021 do 23.59
Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad 2.160.000,00 20. 04.2021
Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti Ministrstvo za javno upravo 8.000.000,00 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure, 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure
Vavčer za certifikate kakovosti Slovenski podjetniški sklad 2.800.000,00 31. 03.2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 1.204.816,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Slovenski podjetniški sklad 1.900.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 2.000.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za digitalni marketing Slovenski podjetniški sklad 5.400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za pripravo digitalne strategije Slovenski podjetniški sklad 5.400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 108.494,84 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 180.000,00 E 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 3.500.000,00 od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021
Pokaži več/manj razpisov
Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 5. rok: 23. 4. 2021
5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3.928.770,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.122.142,00 do porabe sredstev
4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.400.000,00 do porabe sredstev
3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 400.000,00 do porabe sredstev
2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 133.333,00 do porabe sredstev
5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.781.855,00 do porabe sredstev
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 21.555.330,41 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 10. 2021
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31.3. 2021
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Slovenski podjetniški sklad 8.200.000,00 15. 9. 2021
Trajno zaposlovanje mladih 2020 Zavod RS za zaposlovanje 8.200.000,00 31. 3. 2021
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 do porabe razpisanih sredstev
4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.000.000,00 do porabe sredstev
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 31.3. 2021
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 2. rok: 22. 2. 2021, 3. rok: 17. 5. 2021, 4. rok: 20. 9. 2021 in skrajni rok: 22. 11. 2021
COVID Mikrokrediti 2020,2021 Slovenski podjetniški sklad 56.629.228,80 7. 12. 2021
16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 9.015.046,00 27. 1. 2021 do 23.59
17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000,00 27. 1. 2021 do 23.59
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
1. javni razpis Zdravje in varnost Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 160.000,00 do porabe sredstev
2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 60.000,00 do porabe sredstev
7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.478.000,00 15. 6. 2021 do 23.59
Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad 2.160.000,00 20. 04.2021
Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti Ministrstvo za javno upravo 8.000.000,00 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure, 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure
Vavčer za certifikate kakovosti Slovenski podjetniški sklad 2.800.000,00 31. 03.2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 1.204.816,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Slovenski podjetniški sklad 1.900.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 500.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 2.000.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za digitalni marketing Slovenski podjetniški sklad 5.400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za pripravo digitalne strategije Slovenski podjetniški sklad 5.400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 108.494,84 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 180.000,00 E 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 3.500.000,00 od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021
Pokaži manj razpisov

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani


Naročite se na e-novice


Vas zanima kako do evropskih sredstev? Bi bili radi seznanjeni z zadnjimi razpisi in aktualnimi novicami evropske kohezijske politike v Sloveniji?


Naročite se na Kohezijski e-kotiček, ki bo enkrat na mesec priletel v vaš poštni nabiralnik.


Potrebujete pomoč?


Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:


e-pošta: [email protected]

telefon: 080 20 23