S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Enake možnosti

Upoštevanje in spodbujanje enakosti moških in žensk ter vključevanje vidika spolov

 
»Države članice in Komisija zagotovijo, da se med celotno pripravo in izvajanjem programov, vključno v zvezi s spremljanjem, poročanjem in vrednotenjem, upoštevata in spodbujata enakost moških in žensk ter vključevanje vidika spolov.
Komisija in države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev diskriminacije na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med pripravo in izvajanjem skladov. Med celotno pripravo in izvajanjem programov se zlasti upošteva dostopnost za invalide.«
EU uredba o skupnih določbah, člen 7

 Slovenija se je v Partnerskem sporazumu in Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020) zavezala, da bo spoštovala horizontalna načela enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in zagotavljanja dostopnosti za invalide. Spoštovanje teh načel mora biti zagotovljeno pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike kot opredeljuje 7. člen EU uredbe o skupnih določbah. Posebno pozornost pa je, poleg ostalih skladov, potrebno nameniti spoštovanju in izvajanju teh načel pri ukrepih in dejavnostih, ki so sofinancirane iz sredstev ESS. Tako so za spodbujanje enakosti žensk in moških, za spodbujanje enakih možnosti in boj proti vsem oblikam diskriminacije kot tudi za izboljšanje dostopnosti za invalide, predvideni posebni ciljno naravnani ukrepi, ki prispevajo k doseganju ciljev EU-2020 za vključujočo rast.
Organ upravljanja posebno pozornost posveča
• usposabljanju in krepitvi zmogljivosti upravljavcev sredstev kohezijske politike;
• spremljanju kazalnikov in podatkov razčlenjenih po spolu in drugih osebnih okoliščin, kjer je to mogoče oziroma dostopno;
• vrednotenju doseženih rezultatov, predvsem kjer gre za aktivnosti, ki so ciljno usmerjene k spodbujanju enakosti, enakih možnosti oziroma odpravljanju diskriminacije ter zagotavljanju dostopnosti za invalide.

12.10.2016 je potekalo prvo izobraževanje na temo enakih možnosti, s poudarkom na enakih možnostih med spoloma.

Gradiva iz delavnice: poročilopredstavitev Barbare Willsberger in Nadie Bergmann v angleščini, predstavitev ge. Nine Pohleven in Kemijskega inštituta

 

Kontaktni naslov na OU: stasa.mesec@gov.si; SVRK: jasminka.dedic@gov.si