S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Koriščenje EU sredstev

Koliko sredstev ima Slovenija na voljo in kako so razporejena?

        Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta do 31. 5. 2023:

  • dodeljena sredstva preko izdanih odločitev o podpori (projekti, programi, javni razpisi) v višini 3,82 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 115 odstotkov razpoložljivih sredstev*;
  • potrjene operacije v višini 3,57 milijarde evrov (EU del), kar znaša 107 odstotkov razpoložljivih sredstev;
  • izplačila v višini 2,94 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 88 odstotkov razpoložljivih sredstev; izplačila predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna v višini 2,64 milijarde evrov (EU del) kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov v višini 299,7 milijona evrov (EU del), ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna;
  • zahtevki za plačilo iz proračuna EU, posredovani na Evropsko komisijo, v višini 2,88 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 86 odstotkov razpoložljivih sredstev**.

*Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100%) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev operativnega programa ter zaradi ponavljanja posameznih javnih razpisov za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki v okviru prve objave. Razlog pa je tudi v izdanih odločitvah o podpori ukrepom za odpravo ali lajšanje posledic epidemije COVID-19, za kar bodo v primeru kohezijske politike v obstoječem OP-ju predvidena dodatna sredstva. Višina dodeljenih sredstev se lahko tudi zniža zaradi sprememb odločitev o podpori npr. skladno s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki v okviru zaključenih javnih razpisov.
**Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna. Hkrati se lahko znesek certificiranja tudi zniža zaradi naknadno ugotovljenih nepravilnosti, umikov izdatkov zaradi različnih ugotovitev na nivoju operacije oziroma umika izdatkov zaradi preseganja dvoodstotne dopustne napake.

 

Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020

Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Konvergenca za programsko obdobje 2007-2013:

• V programskem obdobju 2007–2013 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 4.316.865.720 evrov (EU del), kar predstavlja 105,3 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev (4.101.048.636 evrov).
• Certificiranih je bilo za 4.217.450.561 evrov (EU del) izdatkov, kar predstavlja 102,8 odstotkov razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finančnih korekcij, razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo sredstev iz bruseljske blagajne ter drugih ugotovljenih nepravilnosti, so bila povračila iz proračuna EU ustrezno nižja izplačilom iz državnega proračuna.
• Slovenija iz proračuna EU pridobila vsa razpoložljiva sredstva obdobja 2007-2013.