S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Koriščenje EU sredstev

Koliko sredstev ima Slovenija na voljo in kako so razporejena?

        Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta do 30. 9. 2020:

  • Dodeljena sredstva preko izdanih odločitev o podpori (projekti, programi, javni razpisi) v višini 3,07 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 100 odstotkov razpoložljivih sredstev;
  • potrjene operacije v višini 2,48 milijarde evrov (EU del), kar znaša 81 odstotkov razpoložljivih sredstev;
  • izplačila v višini 1,28 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 42 odstotkov razpoložljivih sredstev; izplačila predstavljajo tako izplačila iz državnega proračuna v višini 1,15 milijarde evrov (EU del) kot tudi izplačila iz naslova finančnih instrumentov v višini 126 milijonov evrov (EU del), ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna;
  • zahtevki za plačilo iz proračuna EU, posredovani na Evropsko komisijo, v višini 1,36 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 44 odstotkov razpoložljivih sredstev*.

*Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna. 

Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020

Aktualni podatki o koriščenju sredstev v okviru cilja Konvergenca  za programsko obdobje 2007-2013:

• V programskem obdobju 2007–2013 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 4.316.865.720 evrov (EU del), kar predstavlja 105,3 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev (4.101.048.636 evrov).
• Certificiranih je bilo za 4.217.450.561 evrov (EU del) izdatkov, kar predstavlja 102,8 odstotkov razpoložljivih sredstev. Zaradi nastanka neupravičenih izdatkov, finančnih korekcij, razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in predloženimi zahtevki za povračilo sredstev iz bruseljske blagajne ter drugih ugotovljenih nepravilnosti, so bila povračila iz proračuna EU ustrezno nižja izplačilom iz državnega proračuna.
• Slovenija iz proračuna EU pridobila vsa razpoložljiva sredstva obdobja 2007-2013.