S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

Evropska sredstva za socialno vključevanje invalidov

Ljubljana, 7. oktober 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 2.45 milijona evrov. Pri tem bo kohezijski regiji Vzhodna Slovenija namenjenih 1,3 milijona evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa skoraj 1,2 milijona evrov sredstev. Evropski socialni sklad bo k celotni vrednosti prispeval 80 % vrednosti oziroma 1,96 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za njihov opolnomočen vstop v družbo. S tem bi jim omogočili, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Izsledki pilotnega izvajanja bodo ključna podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov.

Predmet javnega razpisa je tako sofinanciranje dveh pilotnih projektov, ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov, kot so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Ključni cilji razpisa so razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje ter preizkušanje tovrstnih storitev, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost. Ciljna skupina so osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje.

Za več informacij se lahko obrnete Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo v kratkem objavilo javni razpis.

Deli to novico z ostalimi