S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Intervju s prejemnikom nagrade RegioStars Award 2019

Intervju s prejemnikom nagrade RegioStars Award 2019

Nagrada RegioStars Award 2019 prvič v roke slovenskemu partnerju za projekt CityWalk

 

 Evropska komisija je 9. oktobra 2019 v Bruslju podelila nagrade za najbolj navdihujoče in inovativne projekte za leto 2019, ki se izvajajo ob podpori sredstev kohezijske politike EU, znane kot RegioStars Awards. V močni konkurenci 199 projektnih predlogov, je nagrado občinstva prejel projekt CityWalk, ki ga vodi Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj). Za projekt je glasovalo kar 235.000 prebivalcev iz vseh 28 članic EU. Projekt je zmagal v kategoriji »Gradnja podnebno odpornih mest«, za urejanje pešaških mest v  Podonavski regiji.

V obrazložitvi nagrade je zapisano: »CityWalk je veliko več kot le projekt. CityWalk je življenjski slog. Osredotoča se na najpreprostejšo obliko urbane mobilnosti – hojo. Da bi mesta postala bolj prijazna do pešcev, so potrebne spremembe – vključno s pametno integracijo hoje z drugimi načini prevoza. CityWalk ponuja inovativno rešitev s postavljanjem potreb državljanov v središče in s kombiniranjem novih konceptov in rešitev pametne hoje za reševanje teh potreb, reševanje podnebnih sprememb, izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa«.

To je prvič, da je slovenska institucija prejela tako visoko priznanje s strani Evropske komisije. Prestižna nagrada, ki jo podeljuje generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko, je priznanje ZRS Bistra Ptuj, ki letos praznuje 25 letnico svojega delovanja, za odličnost in za nove pristope na področju spodbujanja regionalnega razvoja.

Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko spremlja aktivnosti slovenskih partnerjev na evropskih programih teritorialnega sodelovanja, znanih kot Interreg. Za portal EU-skladi.si smo se pogovarjali z DANILOM ČEHOM, vodjo projektne pisarne pri ZRS Bistra Ptuj in gonilno silo pri projektu CityWalk.

Gospod Čeh, iskrene čestitke. Kako komentirate, da je prav projekt CityWalk prejel nagrado občinstva RegioStars Award za leto 2019?

Hvala za čestitke. To je resnično veliko priznanje za projekt CityWalk ter zlasti za vse institucije, ki so bile vključene v projekt. Nagrada je obenem priznanje za transnacionalni program sodelovanja Podonavje (Interreg DANUBE), ki je finančno podprl projekt in nam vseskozi nudil podporo.

Projekt CityWalk rešuje izzive, ki so skupni vsem državljanom EU in še posebej prebivalcem mest, saj naslavljajo vprašanje kako narediti mesta bolj varna in trajnostno naravnana. Projekt je sprožil izredno pozitiven odziv javnosti. Ljudem je blizu, saj je osredotočen na najpreprostejšo obliko urbane mobilnosti – hojo, pri tem pa smo želeli izboljšati pogoje za pešce, da bi naredili mesta živahnejša, varnejša in bolj zdrava. Imeli smo tudi poseben slogan za ciljno prebivalstvo: »CityWalk je veliko več kot le projekt. CityWalk je življenjski slog«.

Še enkrat poudarjam, da uspeh ne bi bil mogoč brez dobrega sodelovanja vseh partnerjev, ki so v projektu vedno iskali dodano vrednost in odlično opravili svoje delo. Zahvala tudi vsem podpornikom, ki so glasovali za nas.

Ali lahko z našimi bralci delite, kaj je cilj projekta CityWalk in zakaj je pomemben?

Namen projekta CityWalk je pomagati desetim mestom v podonavski regiji, da z vrsto ukrepov zmanjšajo emisije, hrup in cestne zastoje. Poudarek je na spodbujanju trajnostne oblike mobilnosti in izboljšanju pogojev za kolesarje in pešce s ciljem, da mesta postanejo bolj varno in zdravo okolje za bivanje. Ambicija je, da se izboljšajo pogoji pešačenja in uredijo varne poti v Podonavju, obenem pa pripravijo ukrepi in orodja za privlačnejšo hojo v mestih.

Institucije so si v okviru projekta izmenjale skupne prakse in metodologije z namenom, da mesta razvijejo učinkovite in uporabnikom prijazne sisteme mestnega prevoza, v katerih ima pešačenje prednost pred motoriziranim prevozom.

Poudariti moram, da se v okviru projekta nismo osredotočili le na prebivalce mest, ampak so bila ciljna skupina projekta mesta kot celota. Projektni partnerji nismo poskušali reševati le izzivov mestnega prometa, kot je to običajno razumljeno, ampak smo se osredotočili na vključevanje okolju najbolj prijaznih oblik prometa s poudarkom na hoji in tako ponudili prebivalcem mesta usmerjeno rešitev.

V preteklosti so bile slovenske institucije že uvrščene v ožji krog finalistov, tako v vlogi vodilnega kot tudi projektnih partnerjev, a letos se je prvič zgodilo, da je bila nagrada RegioStars podeljena projektu, ki ga vodi in koordinira slovenska institucija. Kakšna je bila vloga ZRS Bistra Ptuj v projektu CityWalk?

V projektni pisarni ZRS Bistra Ptuj smo vodili celoten projekt ter hkrati izvajali aktivnosti na lokalni ravni. Ponosni in veseli smo, da smo osnovno idejo za projekt razvili prav v našem zavodu in k sodelovanju pritegnili še 17 partnerjev iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije, med katerimi so občine, razvojne agencije, raziskovalne organizacije in gospodarske zbornice. Mestna občina Ptuj je pri projektu sodelovala kot pridruženi partner. Kot vidite, nam je uspelo združiti akterje iz skoraj celotne Podonavske regije.

Kje ste pridobili sredstva za izvedbo projekta?

Projekt je pridobil sredstva v okviru transnacionalnega programa sodelovanja Podonavje (Interreg DANUBE) v skupni vrednosti 2.229590,50 EUR. Projekt je bil sofinanciran iz dveh evropskih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Projekt se je izvajal 30 mesecev,  od 1. 12. 2016 do 30. 5. 2019.

Kateri so pomembni rezultati, ki ste jih uspeli doseči skupaj s partnerji?

 • Pripravili smo Strategije hodljivosti partnerskih mest, ki v regiji do sedaj niso obstajale. Strategije opredeljujejo dejanske korake za izboljšanje hodljivosti in večino njih je možno izvesti že srednjeročno in tako bistveno izboljšati hodljivost v sodelujočih mestih.
 • Partnerska mesta so izvedla pilotne projekte, kar je imelo za posledico takojšnje izboljšanje hodljivosti.
 • Pripravili smo podroben vodič, skupaj s praktičnimi orodji, kot je vodnik za pešačenje in katalog dobrih praks skupaj z indeksom hodljivosti. Pripravili smo tudi usposabljanje o hodljivosti. Vsi ti ukrepi omogočajo zainteresiranim mestom v Podonavju in širše, da izboljšajo hodljivost v mestih.

Ali bi kakšen rezultat posebej izpostavili?

Edinstven dosežek je inovativna aplikacija za pametne telefone (Android in iOS), ki promovira zdrav način življenja in hojo, pri čemer uporablja metodo igrifikacije. Hojo naredi bolj privlačno z uporabo naprednih digitalnih rešitev, kot je na primer obogatena resničnost (AR). Takšne rešitve so ključnega pomena pri doseganju mlajše populacije. Aplikacijo je preneslo že blizu 1000 uporabnikov, število prenosov pa še kar narašča.

Naši lokalni, nacionalni in transnacionalni politični predlogi bodo prav tako izboljšali okoljsko politiko z razvojem hodljivosti. CityWalk je tako pustil pomemben vpliv na lokalni, državni in regionalni ravni.

Kako se projekt CityWalk razlikuje od vseh dosedanjih projektov, ki prav tako naslavljajo »trajnostno mobilnost«?  V čem je njegova dodana vrednost?

 Projektna skupina je razvila sklop orodij za spodbujanje pešačenja. Ta je bil preskušen in izpopolnjen v okviru pilotnih projektov v desetih mestih in vključuje posebej zasnovan indeks možnosti za pešačenje, ki se lahko uporablja za merjenje obsega teh možnosti v različnih mestnih okoljih. Na voljo so tudi spletni viri, ki so v pomoč mestom pri izmenjavi dobre prakse in reševanju skupnih težav.

Mesta, ki so sodelovala v projektu so:

 • Kamnik in Ptuj, Slovenija
 • Nyíregyháza, Madžarska
 • Oradea, Romunija
 • Stribro, Ceška
 • Valjevo, Srbija
 • Varaždin, Hrvaška
 • Varna, Bolgarija
 • Weiz, Avstrija
 • Zilina, Slovaška

 Po zaključku pilotnih projektov in pripravi načrtov možnosti pešačenja, mesta začnejo pripravljati konkretne predloge politike, da bi spremembe izvedli v skladu z mestnimi potrebami. Čeprav je poudarek na pešačenju, projekt k obravnavi tematik pristopa celostno in želi z učinkovito kombinacijo različnih prevoznih sredstev, tako javnih kot zasebnih, izboljšati mobilnost v mestih.

Spremembe, ki spodbujajo in podpirajo možnosti za pešačenje, bi lahko vključevale naložbe v infrastrukturo, na primer spreminjanje zasnove ulic, ki dajejo prednost pešcem pred avtomobili. Preučene so bile tudi možnosti za 'mehke' posege, ki bi spodbudili ljudi, da pustijo avtomobil doma: na primer programi ozaveščanja, ki spodbujajo pešačenje in predstavljajo njegove koristi za zdravje. S posegi politike in spremembami lokalnih predpisov bi bilo mogoče določiti nove omejitve hitrosti, spremeniti pravila o parkiranju, spodbuditi pešcem prijazno zasnovo cest ali izboljšati javni promet.

 

Kako je bilo v projekt vključeno lokalno prebivalstvo ?

Prebivalci mest in civilna družba so neposredni uporabnik rezultatov CityWalk projekta, zato smo jih vključevali v projektne aktivnosti. V desetih pilotnih mestih smo organizirali dogodke, kjer smo promovirali trajnostno mobilnost. Nekateri dogodki so bili izvedeni spontano, drugi organizirano, pri vseh pa je bilo odločilno vključevanje civilne družbe in prebivalcev mest.

Najpomembnejše aktivnosti, ki smo jih izvedli:  

 • Fotografski natečaj, kjer so prebivalci mest posneli fotografijo v slogu svetovno znane fotografije skupine The Beatles na prehodu za pešce na Abbey Road v Londonu.
 • V vsakem mestu smo pripravili vodene urbane sprehode Jane’s Walk. To je vsakoletni globalni dogodek, ki poudarja pomen hoje in do pešcev prijaznih mest ter njun pomen za vitalna mesta in povezane lokalne skupnosti. Sprehodi Jane’s Walk spodbujajo ljudi, da delijo zgodbe o svojih soseskah, odkrivajo nove vidike lokalnih skupnosti in uporabljajo hojo kot način za povezovanje s sosedi.
 • Vsak projektni partner je organiziral lokalno kampanjo, osredotočeno na ozaveščanje meščanov in šolajočih otrok (sprehajalne prireditve, promocijski material,…).
 • Organizirali smo tako imenovane »delavnice hodljivosti«. Rezultati teh delavnic so prispevali h končnim rezultatom projekta.
 • Ustvarili smo aplikacijo Walk'n'Smile. Glavni cilj je bil povečati število ljudi, ki nadomestijo uporabo motornih vozil s hojo, tako da naredimo hojo zabavnejšo z metodo igrifikacije.
 • Izsledke raziskav in hojo smo promovirali preko spletnih družbenih omrežij in tako imenovanih spletnih vplivnežev ali influencerjev. Projekt še posebej naslavlja ciljno skupino mladih in ugotovili smo, da jih je najlaže doseči preko spletnih vplivnežev. Pripravili smo tudi kratke animacije in videe ter jih razširili po družbenih omrežjiih

Naj vas za konec povprašamo še o vaših načrtih za prihodnost.

ZRS Bistra Ptuj želi še naprej prispevati k dvigu in izboljšanju kakovosti življenja v okolju, v katerem deluje že 25 let. Projekt CityWalk že prispeva in bo tudi v prihodnje prispeval k izboljšanju kakovosti pešačenje v mestih in k celostnemu urejanju urbane infrastrukture in razumevanja trajnostne mobilnosti v mestih. Nagrada RegioStars 2019 po izboru publike je dobra motivacija za prihodnost, da pripravimo nov projekt, ki bo imel tak vpliv kot CityWalk – blizu ljudem ter z vplivom na lokalni, regionalni in transnacionalni ravni. Trudili se bomo, da bomo tudi v prihodnje izvajali naloge in projekte, ki bodo prispevali k dodani vrednosti v okolje.

Projekt CityWalk je dobra praksa, ki naslavlja cilje kohezijske politike: pametnejša, okolju prijazna in bolj povezana Evropa. Instituciji ZRS Bistra Ptuj želimo, da s svojimi inovativnimi idejami še naprej promovira regionalni razvoj in utira pot najboljšim v mednarodnem okolju.

 

Deli to novico z ostalimi