S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Izbira 6 projektnih idej v okviru Facility Point Plus - EUSAIR

Izbira 6 projektnih idej v okviru Facility Point Plus - EUSAIR

Projekt Facility Point Plus zagotavlja podporo pri razvoju medsektorskih makroregionalnih projektnih idej. V okviru projekta je bila imenovana komisija za izbor medsektorskih makroregionalnih projektnih idej, ki je ocenjevala dopustnost in ustreznost prejetih projektnih idej z namenom pridobitve tehnične podpore za nadaljnji razvoj ideje v projektni koncept oz. koncept, ki je finančno sprejemljiv s strani mednarodnih finančnih institucij, t.im. bankable project. Izbrani projekti zadevajo sledeča področja:

  • Upravljanje turističnih tokov na zavarovanih območjih;
  • Razvoj tehnološkega grozda, ki bo vključeval tehnologije modre rasti in področje kulture ter ustanovitev mednarodnega kompetenčnega centra;
  • Uporaba visokokakovostnih raziskav za krepitev dialoga in institucionalnih zmogljivosti za učinkovito izvajanje prostorskega načrtovanja morja in v podporo vključujoči in trajnostni rasti v jadransko-jonski regiji;
  • Spodbujanje trajnostnega turizma z uvajanjem energetsko učinkovitih tehnologij v zgradbe pod spomeniškim varstvom;
  • Oblikovanje jadransko-jonske prometne poti za razvoj trajnostnega turizma; in
  • Ustanovitev jadransko-jonske tehnološke platforme s področja modre rasti in prometa.

Medsektorske projektne ideje imajo velik makroregionalni pomen, saj bodo prispevale k uresničevanju posameznih ciljev na različnih tematskih področjih, imenovanih tudi stebri. Stebri makroregionalne strategije jadransko-jonske regije so:

  • Modra rast;
  • Povezljivost v regiji (transportno in energetsko omrežje);
  • Kakovost okolja; in
  • Trajnostni turizem.

Hkrati pa izbrane projektne ideje zagotavljajo uravnoteženo geografsko pokritost držav vpetih v makroregionalno strategijo, to so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Italija, Grčija, Slovenija in Srbija. Iz tega izhaja pričakovanje, da bo njihovo izvajanje na podlagi mednarodnega sodelovanja ustvarilo pozitivne sinergije ali učinke na makroregionalni ravni, ter s tem doprineslo k gospodarski, socialni in teritorialni koheziji same regije.

Službi Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko je bila z dne 1.1.2017 zaupana naloga vodenja projekta »Dodatna podporna točka upravljanju EUSAIR - Facility Point Plus«, v podporo izvajanju makroregionalne Strategije Evropske unije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), sprejete s strani Evropske komisije in podprte s strani Evropskega sveta leta 2014.

Namen strategije je podpora sosedskim državam, ki so vključena v jadransko-jonsko regijo, pri naslavljanju skupnih izzivov in sodelujočega delovanja na področjih skupnega interesa. Strategija proaktivno prispeva k oblikovanju sinergij in pospeševanju koordinacije ter krepitvi sodelovanja vseh teritorijev v Jadransko-jonski regiji. Ključni cilj pa predstavlja promocija gospodarske, socialne blaginje in rasti v regiji z izboljšanjem njene atraktivnosti, konkurenčnosti in povezanosti, kot tudi nadalje spodbujati integracijo Zahodnega Balkana v EU.

Več o sami strategiji na  povezavi.

Deli to novico z ostalimi