S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Priprava prenovljene Strategije pametne specializacije

Priprava prenovljene Strategije pametne specializacije

V okviru priprave prenovljene Strategije pametne specializacije RS (S4) je bila 2. 9. 2020 organizirana prva delavnica z deležniki kot nadaljevanje procesa podjetniškega odkrivanja. Na delavnici se je zbralo preko 30 predstavnikov različnih ministrstev in vseh devetih strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP). Poleg tega je preko spleta delavnico spremljalo preko 70 prijavljenih. Zaradi COVID 19 situacije je bila fizična udeležba omejena na minimalno število udeležencev.

Prenovljena strategija bo ena od številnih strateških podlag izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Na delavnici, ki smo jo organizirali v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot koordinatorji strategije pametne specializacije, je udeležence uvodoma pozdravila državna sekretarka Monika Kirbiš Rojs. Udeležence je seznanila s pripravami RS na novo programsko obdobje ter s pripravo drugih dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje evropskih sredstev.

Tako kot v preteklem obdobju bodo morale države članice pred dejanskim začetkom izvajanja nekaterih vsebin, ki bodo sofinancirane s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, izpolnjevati tudi tako imenovane omogočitvene pogoje. 

V SVRK, organu upravlja, spremljamo napredek pri pripravi omogočitvenih pogojev in v vlogi skrbnika Slovenske strategije pametne specializacije (S4) koordiniramo njeno prenovo, ki bo skladna z novimi smernicami EU. Prenovljena različica strategije pametne specializacije bo morala po novem poleg raziskav, razvoja in inovacij pokriti tudi področja digitalizacije, rasti in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter področje znanja in spretnosti za pametno specializacijo. Proces prenove je v teku in se odvija v sodelovanju z relevantnimi ministrstvi in izvajalskimi organizacijami ter koordinatorji SRIP.

Na sami delavnici so pristojna ministrstva predstavila aktivnosti pri pripravi Raziskovalne in inovacijske strategije (MIZŠ), Slovenske industrijske strategije (MGRT), karierne platforme (MDDSZ), digitalne agende (MJU) ter priprave programa razvoja podeželja (MKGP). Svoje delo so predstavili tudi koordinatorji SRIP-ov, ki so po dogovorjeni metodologiji pripravili opis delovanja, prednostnih področij in akcijskih načrtov njihovega delovanja. Prilagamo predstavitve z delavnice.

Delavnica predstavlja uradni začetek naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v luči prenove S4, ki preko SRIP vključuje relevantne deležnike.

FOTO: SVRK, Delavnica Priprava prenovljene strategije pametne specializacije

 

Deli to novico z ostalimi