S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Z namenom povečanja učinkovitosti naložb so bile kot nov element evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 uvedene t. i. predhodne pogojenosti. Gre za bistveni mehanizem za zagotavljanje ustreznega okvira za optimizacijo uporabe virov in hkrati za podporo prenosu pravnega reda Unije v nacionalno zakonodajo.

Veljavna predhodna pogojenost pomeni konkreten in natančno vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno in učinkovito doseganje posebnega cilja naložbene prednostne naloge Unije in je neposredno in resnično povezan z doseganjem tega cilja ter nanj neposredno vpliva.

Za Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je relevantnih 7 splošnih in 21 tematskih predhodnih pogojenosti.

Za predhodne pogojenosti, ki do trenutka oddaje programskih dokumentov niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene so države članice morale pripraviti akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev predhodne pogojenosti, z rokom za izpolnitev in odgovornimi organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev je bil 31. december 2016. Slovenija je do konca leta 2016 sprejela strateške dokumente in realizirani so bili akcijski načrti za izpolnitev vseh predhodnih pogojenosti.

Predhodne pogojenosti (pregled ukrepov)

Predhodno vrednotenje:
Poročilo
Priloga h končnemu poročilu

Celovita presoja vplivov na okolje:
Okoljsko poročilo
Dodatek k okoljskemu poročilu

Poročilo o usklajenosti

Odločba