S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Omogočitveni pogoji

Omogočitveni pogoji so pogoji za začetek izvajanja evropske kohezijske politike in nadomeščajo »Predhodne pogojenosti« iz obdobja 2014–2020. Omogočitvenih pogojev je manj, bolj so osredotočeni na cilje določenega sklada in se bodo, za razliko od obdobja 2014–2020, spremljali ter izvajali v celotnem obdobju. Države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirani projekti oziroma programi v skladu z okvirom politike EU. Projekti oziroma programi, izbrani za podporo, se bodo morali izvajati dosledno v skladu z veljavnimi strategijami in pripravljenimi dokumenti o načrtovanju, na katerih bodo temeljili izpolnjeni omogočitveni pogoji. S tem se bo zagotovilo, da bodo vsi sofinancirani projekti oziroma programi v skladu z okvirom politike Unije.

Dokumenti, ki jih bomo dodajali v tabeli, so ogrodje omogočitvenih pogojev, ki bodo predmet pogajanj z Evropsko komisijo za izpolnjevanje posameznega omogočitvenega pogoja, dopolnjujejo pa jih druge sektorske strategije. Te bo prav tako treba pripraviti v okviru zastavljene časovnice priprave omogočitvenih pogojev. V skladu s trajanjem programskega obdobja in v povezavi s Strategijo razvoja Slovenije 2030 je smiselno, da se omogočitveni pogoji praviloma sprejemajo z veljavnostjo do leta 2030.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko spremlja napredek pri pripravi dokumentov, ki predstavljajo omogočitvene pogoje, v okviru četrtletnega poročila o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Stanje na področju omogočitvenih pogojev, 15. 9. 2021