S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Partnerstvo in sodelovanje z deležniki

Skladno z Uredbo Evropske komisije (EU) št. 240/2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru strukturnih in investicijskih skladov država članica skozi proces priprave programov zagotavlja partnerski odnos. Vlada je na 40. redni seji, dne 18. 7. 2019, naložila Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ustanovila tri delovne skupine, v katere so vključeni predstavniki in predstavnice naslednjih partnerjev:

  • Pristojni regionalni, lokalni, mestni in drugi javni organi
  • Ekonomski in socialni partnerji
  • Organi, ki predstavljajo civilno družbo, kot so okoljski part­nerji, nevladne organizacije in organi, odgovorni za spod­bujanje socialne vključenosti, enakosti spolov in nediskrimi­nacije.
Delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo vsebine Sporazuma o partnerstvu za programsko obdobje 2021-2027 ustanovljena 17. oktobra 2019
Delovna skupina, ki je zadolžena za pripravo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 ustanovljena 17. oktobra 2019
Delovna skupina za poenostavitve sistema izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 ustanovljena 17. oktobra 2019
Delovna skupina za pripravo programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politke za obdobje 2021-2027 spremenjena 30. aprila 2020

Vprašanja in odgovori

partnerjev v procesu programiranja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je zbrala vprašanja v zvezi z interpretacijo določb kohezijskega zakonodajnega svežnja za pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021–2027, ki so jih zastavili organ upravljanja, posredniški organi, kohezijski regiji in ostali partnerji, in jih posredovala Evropski komisiji. Na tej povezavi se nahajajo odgovori Evropske komisije zbrani po tematskih sklopih.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravlja tudi odgovore na poslanska vprašanja glede priprave programskih dokumentov za obdobje 2021–2027. V tabeli se nahajajo odgovori na poslanska vprašanja, ki smo jih prejeli od začetka procesa programiranja.

Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka glede ločenega organa upravljanja za kohezijsko regijo Vzhodne Slovenije in dveh operativnih programov
Odgovor na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s planiranjem in izvajanjen evropske kohezijske politike
Odgovor na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z obnovo in gradnjo študentskih domov v letu 2020 ter v novi finančni perspektivi 2021-2027
Odgovor na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko neustrezne športne infrastrukture v RS
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nezadostno zasopanostjo področja kulture in umetnosti v obstoječi kohezijski politiki
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s črpanjem kohezijskih sredstev
Odgovor na poslansko vprašanje Monike Gregorčič v zvezi s planiranjem sredstev kohezijske politike 2021-2027
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje investicijskih projektov

Kontakt za partnerje

Za vaša vprašanja o pripravi programskih dokumentov vam je na voljo svetovalka EMA.