S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje

13 projektov posodobitve infrastrukture meroslovnega sistema

Meroslovje je pomemben del državne infrastrukture in se tako v Sloveniji kot drugod po svetu sooča z zahtevnimi razvojnimi dilemami. V okviru nacionalnega meroslovnega sistema v Sloveniji so vzpostavljeni nacionalni etaloni na področjih fizikalnih veličin: čas in frekvenca, dolžina, električne veličine, ionizirajoče sevanje, masa, termodinamična temperatura, tlak, vlažnost, na področjih meroslovja množine snovi pa so vzpostavljeni nacionalni etaloni za hrano rastlinskega izvora – oljčno olje, hrano rastlinskega izvora - GSO, materiale, tla, plemenite kovine in vodo. Nova področja meritev in vse večja zahtevnost na že vzpostavljenih področjih zahtevajo vse hitrejši razvoj. Zaradi potreb po izboljševanju merilnih negotovosti na ravni nacionalnih etalonov ter razširitvi meroslovnih zmogljivosti tudi na področja, ki niso pokrita, je bil izveden nakup ustrezne meroslovne opreme. Urad je uspešno izvedel 13 projektov za posodobitev infrastrukture meroslovnega sistema. S tem se je zadovoljilo večino meroslovnih potreb, ki so posledica zahtev tako gospodarskih subjektov kot tudi državnih organov (inšpekcija, državni monitoringi, varstvo potrošnikov, policija z merilniki hitrosti in etilometri itd.). V skladu z distribuiranim meroslovnim sistemom v Sloveniji, merilne sledljivosti na najvišji meroslovni ravni vzdržujejo laboratoriji, nosilci nacionalnih etalonov, ki bodo tudi končni uporabniki pridobljene opreme. Naložba je prispevala h krepitvi institucije v skladu s potrebami gospodarstva ter tehnološkega in drugega razvoja v državi. Predstavlja nujno posodobitev slovenskega meroslovnega sistema.

Okvirna vrednost projekta: 3 milijone evrov
Okviren EU prispevek: 2,6 milijona evrov

OKVIRNI PROGRAM DOGODKA

Petek, 18. september 2015 od 8:30 do 14.20 ure

Ne vemo, da dihamo; ne vemo, da nam bije srce; da je nekaj narobe, ugotovimo šele, če te aktivnosti prenehajo. Tako je tudi z meroslovjem v sodobni družbi – je skrito, a brez merjenj se svet ustavi.

08:30 – 9:00

Prihod udeležencev

9:00

Začetek

Nagovor prisotnim

mag. B. Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko

dr. S. Kopač, direktor Urada RS za meroslovje

9:05 – 9:30

Zakonsko meroslovje

mag. M. Grum, Urad RS za meroslovje

9:30 – 9:45

Meroslovna inšpekcija

D. Škrbič, Urad RS za meroslovje

9:45 – 10:00

Plemenite kovine

I. B. Carli, Urad RS za meroslovje

10:00 – 10:15

Masa in prostornina

mag. M. Grum, Urad RS za meroslovje

10:15 – 10:30

 Odmor (kava, mleko, voda, pecivo, sadje)

 

10:30 – 10:45

Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/GSO

prof. dr. J. Žel, M. Milavec, M. Camloh, NacionaIni inštitut za biologijo

10:45 – 11:00

Množina snovi/Hrana rastlinskega izvora/oljčno olje

doc. dr. B. Butinar, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Inštitut za oljkarstvo

11:00 – 11:15

Množina snovi/Materiali

L. Završnik, Zavod za gradbeništvo

11:15 – 11:30

Množina snovi/Kemijski elementi v sledovih v organskih in anorganskih materialih

dr. J. Jaćimović, Institut Jožef Stefan

11:30 – 12:15

Odmor (kanapeji, jabolčni in pomarančni sok, kava, mleko, voda, pecivo, sadje)

 

12:15 – 12:30

Ionizirajoče sevanje

B. Zorko, Institut Jožef Stefan

12:30 – 12:45

Električne veličine

M. Lindič, Slovenski institut za kakovost in meroslovje

12:45 – 13:00

Čas in frekvenca

M. Lindič, Slovenski institut za kakovost in meroslovje

13:00 – 13:15

Dolžina

redni prof. dr. B. Ačko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za meritve in kakovost

13:15 – 13:30

 Odmor (kava, mleko, voda, pecivo, sadje)

 

13:30 – 13:45

Tlak

J. Šetina, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

13:45 – 14:00

Termodinamična temperatura in vlažnost

prof. dr. I. Pušnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za meritve in kakovost

14:00 – 14:15

Množina snovi/Voda

dr. A. Drolc, Kemijski inštitut

14:15 – 14:30

Splošna diskusija, predlogi na temo meroslovja v slovenskem prostoru

14:30

Zaključek

Lokacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana

FOTO: Matej Grum