S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Aktualno

Izpostavljamo

Kaj je evropska kohezijska politika?

SVETOVALKA EMA - Financiranje, EU sredstva, podpora

Zadnji razpisi

Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 5. rok: 23. 4. 2021
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 15.6.2022.
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31. 5. 2022
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.4.2022.
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 do porabe sredstev oziroma do 31.3.2022.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.01.2022.
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 16.000.000,00 3. 2. 2022 do 23.59
Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 Odprt do 31. 12.2021.
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 SPIRIT Slovenija Znesek sofinanciranja: najmanj 900 EUR in do največ 9.999,00 EUR na prijavitelja. Najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 4.200.000,00 EUR Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2022.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 300.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev.
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 741.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Eko sklad 2.000.000,00 EUR 31. december 2021
Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Eko sklad 500.000,00 EUR 31. december 2021
Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15.400.000,00 EUR Do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.
2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15.000.000,00 EUR Do vključno 17. decembra 2021 do 13:59 ure.
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 300.000,00 EUR Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 135.692,10 EUR. 30. 9. 2023 do 23.59
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Slovenski podjetniški sklad 409.000,00 EUR 31. 03. 2023
REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.135.187,54 21. 12. 2021 do 14.00
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 600.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-14-Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 200.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 100.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3.000.000,00 EUR 10. 12. 2021 do 14.00
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 650.000,00 EUR 31. 03.2023
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.000.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. novembra 2021 do vključno 10. januarja 2022 do 13.59 ure.
2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021 do 14.00 ure.
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 EUR 31. 03.2023
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000,00 EUR Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022 do 13:59. ure.
REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov Slovenski podjetniški sklad 900.000,00 EUR 31. 03. 2023
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" SPIRIT Slovenija 7.000.000,00 EUR 1. rok: od 11. 10. 2021, 13:30 do 15. 11. 2021, 13:00 (CET); 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00 (CET)
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.750.000,00 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure.
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.750.000,00 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure.
JAVNI RAZPIS za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 50.120,00 30. 11. 2021 do 23.59
21. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000,00 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021 do 14:00 ure.
20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 11.910.910,14 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021 do 14:00 ure.
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 EUR 24. 1. 2022 do 13.59
6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 500.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. novembra 2021 do vključno 20. decembra 2021, do 14:00 ure.
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 418.285,71 EUR 6. 12. 2021 do 23.59
JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 54.529,00 EUR 6. 12. 2021
Javni natečaj za izbor CGP za operacijo: "Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.˝ Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 4.000,00 EUR 10.1.2022
4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« Ministrstvo za kulturo 1.500.000,00 20. 12. 2021 do 23.59
Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021 - 2027 72.000.000,00 ESRR 23.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 25.000.000,00 € ESRR 28.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 5.000.000,00 € ESRR 22.4.2022
3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5.243.000,00 EUR 26. 1. 2022 do 14.00
6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.188.000,00 EUR 14. 2. 2022 do 15.00
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij v tujini Ministrstvo za kulturo 696.927,22 EUR 27. 12. 2021 do 23.59
Pokaži več/manj razpisov
Naziv razpisa Razpisovalec Razpisana vrednost Rok za prijave
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 SPIRIT 6.400.000,00 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022
Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov« SPIRIT 4.700.000,00 3.rok: 30. 9. 2021, 4. rok: 30. 9. 2022
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« SPIRIT Slovenija 9.450.000,00 4. rok: 1. 10. 2021
Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« SPIRIT 7.848.910,00 5. rok: 23. 4. 2021
Delovni preizkus 2020 Zavod RS za zaposlovanje 1.392.000,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 15.6.2022.
Zaposli.me 2020 Zavod RS za zaposlovanje 26.750.000,00 31. 5. 2022
Usposabljam.se 2020 Zavod RS za zaposlovanje 3.976.650,00 Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30.4.2022.
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59
Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje Zavod RS za zaposlovanje 1.100.000,00 do porabe sredstev oziroma do 31.3.2022.
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 Ministrstvo za infrastrukturo 25.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.01.2022.
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.555.000,00 31. 12. 2027 do 23.59
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 16.000.000,00 3. 2. 2022 do 23.59
Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 Odprt do 31. 12.2021.
Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. 31. 12. 2023
Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke SID banka Kredit v višini od 30.000,00 do 10.000.000,00 EUR. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev.
Lastniško in kvazi lastniško financiranje SID banka Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 SID banka Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev.
Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) SID banka Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) SID banka Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2 SPIRIT Slovenija Znesek sofinanciranja: najmanj 900 EUR in do največ 9.999,00 EUR na prijavitelja. Najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) Ministrstvo za infrastrukturo 5.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.
Učne delavnice 2020: praktično usposabljanje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 4.200.000,00 EUR Do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2022.
Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v klasično akvakulturo" Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 300.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev.
Šesti javni razpis za ukrep "Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo " Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 741.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev
Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Eko sklad 2.000.000,00 EUR 31. december 2021
Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Eko sklad 500.000,00 EUR 31. december 2021
Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15.400.000,00 EUR Do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.
2. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15.000.000,00 EUR Do vključno 17. decembra 2021 do 13:59 ure.
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za prenos lastništva Slovenski podjetniški sklad 300.000,00 EUR Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 135.692,10 EUR. 30. 9. 2023 do 23.59
REVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) Slovenski podjetniški sklad 409.000,00 EUR 31. 03. 2023
REVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
REVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Slovenski podjetniški sklad 700.000,00 EUR 31. 03.2023
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.135.187,54 21. 12. 2021 do 14.00
REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke Slovenski podjetniški sklad 600.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-14-Vavčer za prototipiranje Slovenski podjetniški sklad 400.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad 200.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
REVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja Slovenski podjetniški sklad 100.000,00 Do porabe sredstev oz. do 31. 03. 2023.
4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3.000.000,00 EUR 10. 12. 2021 do 14.00
REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost Slovenski podjetniški sklad 650.000,00 EUR 31. 03.2023
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10.000.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 2. novembra 2021 do vključno 10. januarja 2022 do 13.59 ure.
2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. oktobra 2021 do vključno 10. decembra 2021 do 14.00 ure.
REACT EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Slovenski podjetniški sklad 1.300.000,00 EUR 31. 03.2023
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000,00 EUR Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 8. novembra 2021 do vključno 17. januarja 2022 do 13:59. ure.
REACT EU – Vavčer za pridobitev certifikatov Slovenski podjetniški sklad 900.000,00 EUR 31. 03. 2023
Javni poziv "Varovanje inovacijskega potenciala" SPIRIT Slovenija 7.000.000,00 EUR 1. rok: od 11. 10. 2021, 13:30 do 15. 11. 2021, 13:00 (CET); 2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00 do 31. 05. 2022, 13:00 (CET)
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.750.000,00 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure.
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.750.000,00 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14:00 ure.
JAVNI RAZPIS za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 50.120,00 30. 11. 2021 do 23.59
21. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.000.000,00 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021 do 14:00 ure.
20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 11.910.910,14 Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021 do 14:00 ure.
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2.000.000,00 EUR 24. 1. 2022 do 13.59
6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 500.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. novembra 2021 do vključno 20. decembra 2021, do 14:00 ure.
Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 418.285,71 EUR 6. 12. 2021 do 23.59
JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 54.529,00 EUR 6. 12. 2021
Javni natečaj za izbor CGP za operacijo: "Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.˝ Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 4.000,00 EUR 10.1.2022
4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 750.000,00 EUR Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« Ministrstvo za kulturo 1.500.000,00 20. 12. 2021 do 23.59
Transnacionalni program Interreg SREDNJA EVROPA 2021-2027: prvi razpis Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA 2021 - 2027 72.000.000,00 ESRR 23.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za standardne projekte Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 25.000.000,00 € ESRR 28.2.2022
Transnacionalni program Interreg ALPSKI PROSTOR: prvi razpis za projekte manjše vrednosti Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027 5.000.000,00 € ESRR 22.4.2022
3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5.243.000,00 EUR 26. 1. 2022 do 14.00
6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4.188.000,00 EUR 14. 2. 2022 do 15.00
Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2021/2022 za podiplomski študij v tujini Ministrstvo za kulturo 696.927,22 EUR 27. 12. 2021 do 23.59
Pokaži manj razpisov

Drugi programi financiranja

Bodite
informirani


Naročite se na e-informator


Vas zanima kako do evropskih sredstev? Bi bili radi seznanjeni z zadnjimi razpisi in aktualnimi novicami evropske kohezijske politike v Sloveniji?


Naročite se na E-informator Vizija kohezija, ki bo enkrat na mesec priletel v vaš poštni nabiralnik.


Potrebujete pomoč?


Imate vprašanje glede izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji? Zastavite ga na:


e-pošta: [email protected]

telefon: 080 20 23