S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Slovenija v čezmejnih programih sodelovanja

V programskem obdobju 2014-2020 v Sloveniji poteka že peta generacija izvajanja čezmejnih programov oz. projektov. Slovenija sodeluje v 4 programih sodelovanja.  

V programskem obdobju 2014-2020 je projektnim partnerjem iz slovenskih statističnih regij (NUTS III) in čezmejnim partnerjem, ki so del upravičenih programskih območij, na voljo skupaj okoli 190 mio sredstev ESRR. Skupne vrednosti posameznih programov čezmejnega sodelovanja znašajo:

  • 91.682.300,00 EUR za Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija,
  • 57.213.193,00 EUR za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija,
  • 55.690.913,00 EUR za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška,
  • 18.611.194,13 EUR za Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi organov upravljanja upravlja 3 programe sodelovanja: SI-AT, SI-HR in SI-HU. Skupni sekretariati posameznega programa in nacionalni organ nudijo tehnično podporo organom upravljanja, organom za spremljanje, prijaviteljem na razpise, upravičencem ter ostalim zainteresiranim.

Sedež organa upravljanja programa sodelovanja IT-SI je v Italiji, pri Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini. Zaradi potrebe po nudenju podpore pri širjenju informacij o izvajanju programa na slovenskem teritoriju deluje v okviru SVRK Slovenska Info točka, s sedežem v Štanjelu, ki je umeščena v središče slovenskih regij, ki tvorijo upravičeno območje tega čezmejnega programa z Italijo.

SVRK deluje tudi v vlogi nacionalnega organa za vse čezmejne programe. Sodeluje pri usklajevanju in oblikovanju nacionalnih stališč v okviru odborov za spremljanje čezmejnih programov sodelovanja ter pri usmerjanju deležnikov ETS k zastavljenim programskim ciljem.

Preverjanje upravičenosti porabe dodeljenih sredstev izvaja nacionalna prvostopenjska kontrolna enota. Ministrstvo za finance (Urad za nadzor proračuna) s čezmejno skupino revizorjev sodeluje pri izvajanju sistemskih revizij programskih struktur in že odobrenih izdatkov projektnih partnerjev.

Na čezmejnih projektih sodelujejo projektni partnerji, ki so po statusu javni ali zasebni: nacionalni, regionalni in lokalni javni organi in druge javne institucije, mala in srednje velika podjetja, univerze in druge raziskovalne institucije, inkubatorji, tehnološki parki ter nevladne organizacije. Kar zadeva vsebinsko pokritost pa zlasti institucije s področja konkurenčnosti, raziskav in inovacij, podjetništva, varstva okolja, naravne in kulturne dediščine ter učinkovite rabe energije. Na Goriškem deluje tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, imenovano EZTS GO, ki so ga ustanovile 3 lokalne skupnosti: Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba ter v okviru programa sodelovanja IT-SI izvaja 2 projekta celostne teritorialne naložbe. EZTS GO ima sedež v Gorici in deluje po načelu edinega partnerja.