S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Evropska sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Ljubljana, 3. februar 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za »Javni razpis za izbor operacij Popestrimo šolo 2017– 2021– Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«, ki bo spodbudil uporabo novih pedagoških strategij ter oblik dela. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljen prihodnji teden, znaša 1,3 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti javnega razpisa oziroma dober milijon evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017–2021, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov. Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji programa izvajali individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki. Posvečali se bodo njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje za več kot 2600 strokovnih in vodstvenih delavcev na področjih osnovnošolskega izobraževanja ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja v zahodni kohezijski regiji.

Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni. To bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli.

Več informacij: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Deli to novico z ostalimi