S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za prvo fazo projekta protipoplavne ureditev porečja Gradaščice

Evropska sredstva za prvo fazo projekta protipoplavne ureditev porečja Gradaščice

Ljubljana, 23. november 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – I. faza«. Za 34,5 milijonov evrov vredno naložbo bo Kohezijski sklad EU prispeval 28,5 milijona evrov.

Celovita ureditev projekta protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, ki bo bistveno prispevala k zmanjšanju poplavne ogroženosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca, bo izvedena v dveh fazah. V okviru prve, katere predmet je izdana odločitev o podpori, bo obsegala ureditve na območju Mestne občine Ljubljana, kjer bo poskrbljeno za regulacijo Malega Grabna, Horjulke in Gradaščice, ter ureditve na širšem območju Kozarij, kjer bodo zgrajeni visokovodni nasipi, zidovi in druge tehnične ureditve. Prav tako se bo v okviru te faze uredila vodna infrastruktura Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v Šujici. 

Delitev izvedbe projekta na dve fazi je predvidena zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih ukrepov v okviru celovitega projekta, v okviru katerega je sicer načrtovana izvedba oz. gradnja naslednjih ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih ureditev: 

·    regulacija Malega grabna za zagotovitev načrtovane pretočnosti z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Bokalc do izliva v Ljubljanico (mestoma poglobitev struge, vzpostavitev dvojnega profila, ureditev brežin, zidovi, nasipi itd.), 
·    izgradnja razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Cornovec s pripadajočimi ureditvami (premostitve, hidromehanska oprema itd), 
·    ureditev struge Horjulke in Gradaščice ter preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij zahodno od Zahodne obvoznice Ljubljane (ureditev brežin, obrežni visokovodni zidovi itd.), 
·    izgradnja suhega zadrževalnika Razori in ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika v širšem območju zadrževalnika s pripadajočimi ureditvami (nasip zadrževalnika z objektom in hidromehansko opremo, prestavitev struge - sonaravna ureditev, obrežna zavarovanja itd.) 
·    ureditev Gradaščice v Dolenji vasi (visokovodni nasip), 
·    ureditev Božne in Male vode na območju Polhovega Gradca z vsemi objekti in s pripadajočimi ureditvami (mestoma poglobitev struge, utrditev brežin, rekonstrukcija in nadvišanje zidov, pragovi itd.), 
·    ureditev Gradaščice v Šujici (visokovodni nasip, vzpotavitev enojnega reguliranega profila, krilni pragovi, zasip terena), 
·    odstranitev objektov, krajinskoarhitekturne ureditve, vključno z rekultivacijo zemljišč, 
·    prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstvene ukrepe.

Koristi od vseh naštetih ukrepov varstva pred poplavami, ki jih predvideva naložba (obe fazi), bo imelo skoraj 18.000 prebivalcev – izboljšali se bodo njihovi bivalni pogoji, saj bo bistveno zmanjšano tveganje pred poplavami, omogočen pa bo tudi hitrejši razvoj navedenih območij, saj zaščitni ukrepi upoštevajo cilje trajnostnega okoljskega in prostorskega razvoja. 

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode.

Deli to novico z ostalimi