S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za rekonstrukcijo desetih mostov na državnih cestah

Evropska sredstva za rekonstrukcijo desetih mostov na državnih cestah

Ljubljana, 9. september 2015 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Rekonstrukcije mostov na državnih cestah«. Za rekonstrukcijo desetih mostov oz. premostitvenih objektov v vrednosti skoraj 5 milijonov evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,5 milijona evrov v okviru izvajanja kohezijske politike 2007–2013.

V okviru projekta je oziroma bo rekonstruiranih desetih mostov oz. premostitvenih objektov, ki so bili dotrajani in poškodovani do te mere, da so predstavljali nevarnost za varno odvijanje prometa, in sicer: odsek v Podnartu (sanacija mostu čez Savo), odsek v Šempasu (izgradnja nadomestnega prepusta čez potok Vitovšek), odsek pri Skrlinovem gradu (izgradnja nadomestnega mostu čez izliv potoka Socka v Pirešico), odseka v Lokavcu in Jurkloštru (izgradnja nadomestnih mostov čez Gračnico), odsek v Polzeli (izgradnja nadomestnega mostu čez Hotunjščico), odsek v Petrovem brdu (izgradnja dveh nadomestnih prepustov), odsek na Trojanah (sanacija viadukta čez plaz) in odsek v Prestranku (rekonstrukcija mostu čez Pivko).

Z obravnavanimi ureditvami desetih premostitvenih objektov bo dosežena ustrezna nosilnost objektov in podaljšana njihova življenjska doba. Z naložbo v izboljšanje tehničnih elementov vozišča in samih objektov bo omogočena enakomernejša vožnja in bolj tekoče odvijanje prometa, s tem pa posledično tudi zmanjšanje emisij izpušnih plinov in hrupa. V okviru naložbe bo urejen tudi del cest, ki se navezujejo na premostitvene objekte, vozišče bo razširjeno, na nekaterih delih pa bodo urejeni tudi hodniki za pešce. Vse to bo vplivalo na boljšo prometno varnost udeležencev v prometu, z naložbo pa bo ohranjena tudi povezava med naselji.

Glede na omejitve državnega proračuna RS bo finančna pomoč EU pripomogla k zaključku izvedbe skupine projektov do konca leta 2015. Rekonstrukcije posameznih mostov so se namreč že pričele izvajati z integralnimi sredstvi proračuna RS v preteklih dveh letih, z odobritvijo EU sredstev pa bo integralna sredstva, ki so v letu 2015 namenjena za poplačilo obveznosti do izvajalcev oz. za zaključek projektov, mogoče prerazporediti na ostale projekte državnih cest.

Več informacij: Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

FOTO: Matevž Kostanjšek

Deli to novico z ostalimi