S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja

Evropska sredstva za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja

Ljubljana, 31. januar 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij«, ki bodo spodbujala inovativne in prožne učne pristope ter razvoj novih metod poučevanja. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo v kratkem, znaša 2 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo prispeval 80 odstotkov celotne vrednosti oziroma 1,6 milijona evrov.

Javni razpis je namenjen razvoju inovativnih učnih praks in prožnim učnim metodam ter pristopom za pouk slovenskega jezika s književnostjo, ki bodo pripomogli k zvišanju jezikovne zmožnosti ter povečanju usposobljenosti učencev in dijakov za uporabo digitalnih virov ter orodij in s tem dvigu njihovih splošnih zmožnosti.

Cilj javnega razpisa je izdelava učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. To vključuje oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateškega dokumenta s področja prožnih oblik učenja, izvedbo izobraževanj učiteljev za delo z učnimi jezikovnimi e-orodji in pripadajočimi metodami dela ter vključitev učnih jezikovnih e-orodij in inovativnih učnih pristopov v pouk slovenskega jezika s književnostjo. S spodbujanjem prožnih oblik učenja in krepitvijo prilagojenosti učiteljskih zmožnosti potrebam učencev in dijakov v digitalni dobi se bodo izboljšale možnosti šolajočih se posameznikov za uspešno vključevanje v družbo in na trg dela. Za šolajočo mladino je namreč pomembno, da že od zgodnjih obdobij izobraževanja pridobiva znanja, sposobnosti in spretnosti, ki ji olajšajo delovanje v sodobni informacijski družbi in ji v prihodnosti zagotavljajo boljšo prilagodljivost na spreminjajoče se potrebe na trgu dela, ki zahtevajo znanje vedno novih veščin, tudi s področja jezikovne zmožnosti v povezavi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami.

Več informacij: Ministrstvo za kulturo.

Deli to novico z ostalimi