S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za spremljanje onesnaženosti zraka

Evropska sredstva za spremljanje onesnaženosti zraka

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »SINICA – nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje«. Za projekt v vrednosti 6,3 milijona evrov bo Evropski kohezijski sklad prispeval 5 milijonov evrov.

Tudi v Sloveniji se soočamo z problemom prevelike onesnaženosti zraka, ki je med drugim posledica množične uporabe lesa v zastarelih kurilnih napravah za ogrevanje gospodinjstev ter intenzivnega tranzitnega in lokalnega cestnega motornega prometa. Zaradi pogostih izrazitih temperaturnih inverzij ter slabe prevetrenosti večine slovenskega ozemlja namreč tudi manjša gostota izpustov pogosto povzroča čezmerno onesnaženost zraka. Ker ocene vplivov na zdravje kažejo, da bi se ob okvirni prepolovitvi ravni delcev na čezmerno onesnaženih območjih pričakovana življenjska doba podaljšala za pol do enega leta, je potrebna polna angažiranost pristojnih organov kot tudi vsakega posameznika.

 Obstoječ sistem za spremljanje kakovosti zraka v Sloveniji je zastarel, saj je njegova oprema že precej iztrošena in potrebna posodobitve, pa tudi nadgradnje. Zato se je Agencija RS za okolje (ARSO), ki je v Sloveniji pristojna in hkrati strokovno vodilna inštitucija za spremljanje in analizo onesnaženosti zraka, odločila za pripravo projekta SINICA, ki bo posodobil in nadgradil sistem za spremljanje kakovosti zraka. Projekt bo z obnovo načrtov za kakovost zraka prispeval k večjim okoljskim učinkom in hkrati strokovno podprl procese usklajevanja države, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov glede nabora in obsega izvajanja posameznih ukrepov.

 Cilj projekta je omogočiti celovito spremljanje stanja onesnaženosti zraka in pripravo strokovnih podlag za načrtovanje ter spremljanje izvajanja politik in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka skladno z zahtevami pravnega reda RS in EU. V okviru projekta bo tako vzpostavljen enovit sistem spremljanja izpustov, modelskega obravnavanja njihovega širjenja in pretvorb v zraku ter meritev ravni onesnaževal v zraku z naslednjimi cilji, ki hkrati predstavljajo tudi rezultate projekta.

 

Več informacij: Ministrstvo za okolje in prostor.

Deli to novico z ostalimi