S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za strateška razvojno inovacijska partnerstva

Evropska sredstva za strateška razvojno inovacijska partnerstva

Ljubljana, 13. oktober 2016 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila javni razpis "Podpora Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«. Javni razpis bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma v petek, 14. oktobra 2016. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih SRIP, znaša skupaj slabih 10,5 milijona evrov, od tega bo prispeval dobrih 8,3 milijona evrov Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko povezovanje gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe Strategije pametne specializacije (S4), z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji, vključno z razvojem kadrov.

SRIP bodo z zagotavljanjem nematerialnih storitev povezovanja na področju RRI prispevali k uspešnejšemu in ambicioznejšemu prodoru slovenskega gospodarstva na globalne trge in tako neposredno prispevali k ciljem S4. Preko okrepljenega sodelovanja bo spodbujena povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, v razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4.
Javni razpis se izvaja v treh fazah. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrala strateško razvojno inovacijska partnerstva, ki bodo pripravila akcijske načrte za svoje delovanje. Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za nadaljnje izvajanje aktivnosti SRIP v okviru druge faze javnega razpisa. Poleg upravljavcev SRIP se lahko v tej fazi predvidi tudi upravljavce posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež v okviru posameznega SRIP. Predložitev prijav na tretjo fazo javnega razpisa, za sofinanciranje izvajanja aktivnosti SRIP do 30. 9. 2022, bo potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja SRIP, ki se bo izvedlo v letu 2019.

Maksimalna možna višina sofinanciranja za posamezno področje uporabe za celotno obdobje upravičenosti znaša do 870.000 evrov, razen za področje uporabe Pametna mesta in skupnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja projekta znaša do 1.750.000 evrov in za področje uporabe Tovarne prihodnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja znaša do 2.650.000evrov. Pod določenimi pogoji se vsi omenjeni zneski lahko povečajo za do milijon evrov.

Javni razpis MDDSZ oz. JRSK pa na vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017–2018 (KOC)« v skupni vrednosti 4 milijone evrov pa bo predvidoma objavljen v prihodnjem tednu.

Več informacij: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Deli to novico z ostalimi