S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za učinkovito pravosodje

Evropska sredstva za učinkovito pravosodje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila projekt »Učinkovito pravosodje«, ki ga bodo izvajali Vrhovno sodišče, Ustavno sodišče in Ministrstvo za pravosodje. Skupna vrednost projekta znaša 32,9 milijona evrov, od tega 26,3 milijona evrov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

S pomočjo pridobljenih finančnih sredstev se bo v pravosodju financiralo več aktivnosti, ki bodo spodbujale in zagotavljale večjo kakovost, prenavljale poslovne procese in izboljševale usposobljenost zaposlenih v pravosodju.

Spodbujalo se bo na primer alternativne načine reševanja sporov z aktivno promocijo mediacije, vzpostavil se bo sistem za zaznavo kritičnih točk v pravosodnem sistemu, izvajala se bo analiza možnosti izvajanja triaž in hitrejšega postopka na posameznem delu sodnega procesa ter izvedla nadgradnja obstoječega informacijskega sistema za možno izvajanje hitrejših postopkov.

Izvajali se bodo ukrepi za reformo mreže sodišč z optimizacijo števila sodišč, uvedla se bo probacijska služba za celovito oskrbo storilcev in žrtev kaznivih dejanj v vseh fazah postopka v okviru ene institucije, povezovalo se bo registre sodišč s posameznimi evropskimi registri in informacijskimi sistemi, spodbujala in uvajala se bo mobilnost sodnikov, sodnega osebja in tožilcev, izboljševalo se bo poslovne procese notarjev in izvršiteljev, prenovili in nadgradili se bodo tudi nekateri že obstoječi sistemi (kot so vpisniki, digitalizacija spisov, dostopi do evidenc, plačila sodnih taks).

Nadgrajevalo se bo upravljanje z dokumenti v pravosodnih zadevah,  predvsem z vidika generiranja, posredovanja, hrambe in dostopa do vseh vrst dokumentov (tudi zvočnih posnetkov in video vsebin) in uvajalo se bo zelene informacijske tehnologije v pravosodje. Pomemben del bodo predstavljali tudi ukrepi za povečanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju, z uvedbo modela kompetenc znanja in veščin ter z izvedbo usposabljanj in izobraževanj za zaposlene v pravosodju.

S temi razvojnimi aktivnostmi se bo do leta 2023 prispevalo k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote, saj bodo poleg Ministrstva za pravosodje aktivnosti operacije izvajali še Ustavno sodišče RS in Vrhovno sodišče RS, v izvajanje pa bodo vključeni tudi drugi pravosodni organi, kot so Državno pravobranilstvo RS, Vrhovno državno tožilstvo RS, Notarska zbornica Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije.

Pravosodje se je tako v letošnjem letu zelo uspešno vključilo v evropsko kohezijsko politiko za programsko obdobje 2014-2020, saj so bila evropska sredstva že pridobljena za področje izvajanja kazenskih sankcij in izvedbo operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki je namenjena pretežno izobraževanju in usposabljanju zaprtih oseb in za področje celovite energetske prenove objektov sodišč v Celju, Murski Soboti, Slovenj Gradcu in Šmarju pri Jelšah, ki so pilotni projekti energetske prenove in se bodo izvajali po principu javno zasebnega partnerstva.


 

 

 

Deli to novico z ostalimi