S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Evropska sredstva za večgeneracijske centre

Evropska sredstva za večgeneracijske centre

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila »Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov«. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za obdobje 2017–2021 znaša 8,6 milijona evrov, Evropski socialni sklad prispeva 80 %.

Večgeneracijski center predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Poudarek je na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Predvideva se vzpostavitev mreže predvidoma 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer predvidoma 5 v zahodni in 10 v vzhodni kohezijski regiji, pri čemer naj bi jih vsaj polovica ohranila delovanje še najmanj 6 mesecev po zaključku sofinanciranja projektov. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Deli to novico z ostalimi