S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Ministri EU poudarili velik pomen kohezijske politike pri doseganju ključnih ciljev Unije

Ministri EU poudarili velik pomen kohezijske politike pri doseganju ključnih ciljev Unije

Ministri, pristojni za kohezijsko politiko, so na zasedanju Sveta za splošne zadeve poudarili prispevek kohezijske politike k zmanjšanju in odpravi razvojnih razlik, k zeleni preobrazbi, digitalnemu prehodu ter h gospodarski, socialni in teritorialni koheziji. Podprli so tudi vključitev San Marina v strategijo EU za jadransko-jonsko regijo.

Predsedujoči minister Zvone Černač je med drugim poudaril: »Kohezijska politika je ena izmed pomembnejših politik Evropske povezave, ne samo na področju odprave razvojih razlik med posameznimi regijami, pač pa tudi pri podpori ostalim politikam, kar se je pokazalo tudi pri podpori ukrepom za odpravo posledic pandemije Covid-19. Evropska kohezijska sredstva pomembno prispevajo k odpravljanju razvojnih neskladij v okviru držav članic in posameznih regij. V prihodnjih letih je potrebno sredstva kohezijske politike gospodarno in pametno kombinirati tudi s sredstvi iz ostalih mehanizmov s ciljem krepitve odpornosti posameznih sistemov ter zagotavljanja sinergij pri podpori zeleni preobrazbi in digitalnemu prehodu. Pri tem ne smemo pozabiti, da gre za sredstva, ki prihajajo od ljudi, zato jih je ljudem na različne načine potrebno tudi vrniti. Samo na tak način bomo kohezijsko politiko dejansko približali ljudem.«

Ministri so se strinjali, da so gospodarske in socialne posledice pandemije velik izziv za teritorialno kohezijo EU. Zaradi razvojnih razlik med posameznimi regijami, bo tudi odprava posledic pandemije in ponovna krepitev gospodarske rasti potekala v državah in regijah z različno dinamiko. Vendar pa je potrebno s pametno in posameznim regijam prilagojeno uporabo instrumentov kohezijske politike doseči ponovno krepitev gospodarske rasti v vseh regijah ter zagotoviti večjo odpornost v prihodnje.

V okviru razprave so bili izpostavljeni različni izzivi in priložnosti, ki jih prinašajo instrumenti kohezijske politike ter njihovo povezovanje z ostalimi instrumenti za spodbujanje razvoja in odprave razvojnih razlik. Poseben poudarek je bil na dodatnih sredstvih v okviru programa REACT-EU, na področju skupne evropske kmetijske politike ter na Mehanizmu za okrevanje in odpornost.

Odpornost in okrevanje Evropske unije ter strateško avtonomna Unija je ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanju Svetu EU. Poenostavljena, učinkovita in k rezultatom usmerjena kohezijska politika lahko močno prispeva k okrevanju in izgradnji odporne, zelene in digitalne Evrope, v kateri nihče ne bo zapostavljen. Razprava je bila zato usmerjena h krepitvi prizadevanj za zaključek priprave in potrjevanja programskih dokumentov za prihodnje sedemletno obdobje in h kombiniranju izvajanja kohezijske politike 2021-27 z instrumenti ostalih politik. Aktivnosti tečejo in njihov zaključek v prihodnjem letu bo pomembno prispeval k dopolnitvi izvajanja ostalih mehanizmov, ki so bili sprejeti zaradi Covid-19 krize.

Ministri o vključitvi republike San Marino v strategijo EU za jadransko-jonsko regijo

Ministri so s sprejetjem sklepov Sveta podprli vključitev Republike San Marino v strategijo EU za jadransko–jonsko regijo. Evropska komisija bo dopolnila strategijo tako, da bo vanjo vključen tudi San Marino. Strategija bo tako po novem vključevala 10 držav: Hrvaško, Grčijo, Italijo, Slovenijo, Albanijo, Bosno in Hercegovina, Črno goro, Srbijo, Severno Makedonijo in San Marino.

Deli to novico z ostalimi