S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Slovenski regionalni dnevi 2017

Slovenski regionalni dnevi 2017

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad, združenje regionalnih razvojnih agencij in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU so tudi letos organizirali Slovenske regionalne dneve 2017, ki so potekali pod naslovom Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja.

Simpozij Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Predstavijo in ocenijo se dosedanje aktivnosti in skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških rešitev.

Z letošnjo temo, ki je bila posvečena spremljanju in vrednotenju regionalne politike, so želeli soočiti poglede akademske sfere ter resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin in drugih akterjev v regionalnem razvoju. Slovenski regionalni dnevi so se namreč razvili v dogodek, namenjen vsem, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem.

Prvi dan je bil namenjen vrednotenju evropske kohezijske politike v Sloveniji. Izhodišče za razpravo so predstavljala poročila o dosežkih in izvedena vrednotenja preteklega programskega obdobja 2007–2013. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila izpis po regijah. Od vseh izplačil je bilo možno identificirati dve tretjini vseh izplačil evropske kohezijske politike, to je približno 3,1 milijarde evrov. Od tega je največ prejela Pomurska regija in sicer 518 milijonov evrov. Sledita Podravje, ki je prejelo 472 milijonov evrov in Osrednjeslovenska regija s 471 milijoni evrov. Ampak ključno danes je vprašanje, ali smo ta sredstva koristno uporabili in ali smo se iz preteklih izkušenj dovolj naučili?

Popoldanski program prvega dne je bil namenjen domači regionalni politiki, doseganju njenih ciljev in potrebnim spremembam za večji učinek. Iz integralnega proračuna država v zadnjih letih nameni povprečno letno nekaj več kot 7 milijonov evrov za programe spodbujanja konkurenčnosti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (po zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in po posebnem »pomurskem razvojnem zakonu«. Na konferenci so tako pregledali, kako spremljajo in vrednotijo porabo teh sredstev in kakšni so zaključki vrednotenj.

Drugi dan so namenili predstavitvi prispevkov iz znanstvene monografije »Regionalni razvoj v praksi«, ki je izšel ob letošnjih regionalnih dnevih. V njem so predstavljeni referati na temo spremljanja in vrednotenja. Prizadevajo si skrbeti za sistematičen prenos znanstvenih spoznanj v delovanje javne uprave, kajti trdne analitske podlage lahko bistveno pomagajo pri strateškem razmisleku.

Deli to novico z ostalimi