S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 poslana Evropski komisiji

Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 poslana Evropski komisiji

Ljubljana, 13. julij 2017 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 11. julija 2017 Evropski komisiji poslala v potrditev spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP) in predvidene prerazporeditve sredstev med njegovimi vsebinami, ki jih je predhodno uskladila z razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij, posredniškimi organi, potrdil pa jih je tudi odbor za spremljanje.

Spremembo so narekovali predvsem naslednji razlogi:

1. tehnična prilagoditev, s katero se skupna kohezijska ovojnica za Republiko Slovenijo (pravice porabe) v obdobju od 2017 do 2020 zviša za 56.025.157 evrov,
2. spremembe osnovnih predpostavk, predvsem glede možnosti uporabe finančnih instrumentov, ki so bile podlaga pri pripravi OP,
3. ustvarjanje pogojev za izvedbo nekaterih ključnih investicij.

Po sklopih politik se dodatna sredstva iz tehnične prilagoditve namenjajo:

- infrastrukturi (ki predstavlja absolutno prioriteto teritorialnega dialoga), in sicer v višini 44.968.996 evrov oziroma okoli 81 odstotkov (v tem okviru je bila prioriteta dana predvsem vlaganjem v vodni sektor) in
- razvoju človeških virov 11.056.161 evrov oziroma okoli 19 odstotkov.

Spremembe se nanašajo tudi na področje finančnih instrumentov. SVRK je pregledal ocene na tem področju in ugotovil, da je prišlo do sprememb na trgu, ki so olajšale dostop podjetjem do virov financiranja. Ocenil je, da je v pripravi OP prišlo do prevelike alokacije teh sredstev na področju Vzhodne kohezijske regije in je po sprejetju OP prišlo do dodatnih vplačil sredstev v te namene in kohezijskih sredstev 2007–2013 ter do posledično večjega revolvinga. To je narekovalo, da se del predvidenih sredstev iz finančnih instrumentov v skupni višini 180 milijonov evrov v okviru Vzhodne kohezijske regije preusmeri v nepovratna sredstva za spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije, spodbujanje podjetništva ter v spodbujanje energetske učinkovitosti. Del sredstev pa se iz teh področij prenaša na področje trajne mobilnosti, podnebnih sprememb (protipoplavna varnost), vlaganj v vodni sektor, razvoj in obnovo železniških sistemov in regionalne mobilnosti (cestna infrastruktura).

V skladu z dogovori z razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij spremembe OP vsebujejo oz. omogočajo tudi regionalne projekte, ki bodo vključeni v izvajanje OP po principu »od spodaj navzgor,« kar pomeni, da jih bodo predlagale regije v okviru dogovorov za razvoj regij. Pri tem velja, da bodo morali ti projekti v celoti izpolnjevati sprejeta merila in prispevati k ciljem, zapisanim v OP.

V okviru sprememb OP bodo iz naslova Evropskega socialnega sklada financirani tudi ukrepi, ki so povezani s spremenjenimi demografskimi trendi oz. staranjem prebivalstva. Za to se bo skupaj namenilo nekaj več kot 10 milijonov evrov.

 

Deli to novico z ostalimi