S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

56 FARMEAT - OD PAŠE DO OBLOŽENE MIZE: OVREDNOTENJE ČEZMEJNIH KMETIJSKIH OBMOČIJ Z RAZVOJEM SONARAVNE ŽIVINOREJE/FARMEAT - FROM PASTURE TO TABLE: ENHANCEMENT OF CROSS-BORDER RURAL AREAS THROUGH ZOOTECHNICS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Projekt je omogočil širitev sonaravnih oblik živinoreje, tudi z biološkimi pristopi, ki omogočajo pridobivanje mesa višje kakovostne stopnje v primerjavi z mesom, ki ga dobivamo z običajno živinorejsko tehniko. Naknadni zakol in predelava mesa v namenski strukturi, ki je ustrezno posodobljena, in opremljanje samih rejcev z vitrinami - zmrzovalniki za shranjevanje mesa je omogočilo živinorejcem, da lahko prodajajo proizvode neposredno na kmetijah.

Območje: Čezmejno območje vključno s Tolminsko

  • Okvirna vrednost projekta: 947.000 evrov
  • Okviren EU prispevek (Evropski sklad za regionalni razvoj): 805.000 evrov

The project was nominated by Tanja Peric: ‘’This project makes a positive change on the ground. The need for the change has stemmed fcomerom the people living and working in the area.’’ 

The project supported the deployment of sustainable livestock production models, including biological approaches that allow farmers to obtain higher quality meat compared to usual livestock farming techniques. Subsequent slaughter of animals and meat processing in specifically designated and appropriately equipped facilities, and equipping of farmers with freezers for meat storage allowed the farmers to sell their meat products through direct sale.    

Area: cross-border area, including Tolmin area

  • Indicative project value: EUR 947,000
  • Indicative EU contribution (ERDF): EUR 805,000