S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

25 centrov zdravja po vsej državiNacionalni inštitut za javno zdravje izvaja projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih z namenom uporabe novih, drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.  S tem želijo prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preventivne programe ter k dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih Centrov za krepitev zdravja kot samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih. Ti so namreč ključne enote na primarni ravni zdravstvenega varstva tako za izvajanje zdravstveno-vzgojnih obravnav kot tudi aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti. Glavni cilji projekta so:

  • krepitev vloge zdravstvenih domov v skrbi za javno zdravje lokalnih skupnosti,
  • implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
  • izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike,
  • izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva,
  • vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter
  • uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Centri zdravja so bili podprti z okvirno 15,5 milijona evrov sredstev Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Več o projektu

Center za krepitev zdravja ZD Postojna 

S Centrom za krepitev zdravja kot samostojne enote v okviru Zdravstvenega doma Postojna so zagotovljeni ustrezni in primerno opremljeni prostorski, ki omogočajo nadgradnjo, razvoj in izvajanje preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu. Velik poudarek je na vključevanju ranljivih oseb, ogroženih otrok in mladostnikov ter ostalih prebivalcev na območju občin Postojna in Pivka.

Vodja Centra za krepitev zdravja ZD Postojna Ana Žužek Barle projekt ocenjuje zelo pozitivno in pravi, da je dodana vrednost prebivalcem, predvsem ranljivim skupinam: »Z vzpostavitvijo prisotnosti v lokalnih skupnostih smo korak bližje k doseganju glavnega cilja projekta: zmanjševanju neenakosti v zdravju. Velika pridobit je tudi vzpostavitev družinske obravnave debelosti, kjer otrokom in njihovim staršem zagotovimo celostno družinsko obravnavno«.

Upravičenec: Zdravstveni dom Postojna
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 189.636,80 evrov
EU prispevek: 151.709,44 evrov