S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile

EURES (EURopean Employment Services) je omrežje javnih služb za zaposlovanje ter njihovih nacionalnih članov in partnerjev v 27 državah EU ter Švice, Združenega kraljestva, Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Gre za mrežo več kot 1000 svetovalcev EURES, ki svetujejo in posredujejo zaposlitev na evropskem trgu dela in informacije o življenju ter delu v državah članicah EU/EGP, Združenem kraljestvu in Švici. Pri tem se povezujejo s partnerskimi organizacijami (sindikati, delodajalskimi združenji), z drugimi evropskimi mrežami, izobraževanimi organizacijami ipd.

Namen sofinanciranega projekta EURES – Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile je učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES. To vključuje naslednje aktivnosti:

  • vzpostavitev kontaktne točke za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev Unije, ki nudi pravne informacije glede prostega gibanja delavcev in njihovih družinskih članov;
  • razvijanje modularne delavnice in izvajanje storitev EURES preko različnih komunikacijskih kanalov za iskalce zaposlitve;
  • nudenje podpore delodajalcem pri mednarodnem zaposlovanju prek centralne EURES pisarne za delodajalce;
  • vključevanje mladih do 35 let, ki niso v izobraževanju, zaposlitvi ali usposabljanju v aktivnosti pridobivanja delovnih izkušenj v tujini (nacionalna shema mobilnosti);
  • vzpostavitev EURES nacionalnega urada za usklajevanje;
  • vzpostavitev sistema izmenjave podatkov o prostih delovnih mestih in življenjepisih, skladno s standardi Evropske Komisije;
  • spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev EURES in zagotavljanje raziskav o trgu dela ter uresničevanju pravic delavcev EU;
  • razvijanje EURES e-usposabljanja za svetovalce ZRSZ in partnerje.

»EURES se od drugih svetovalnih mrež razlikuje po osebni komunikaciji. Del naše naloge je, da se postavimo v položaj delodajalcev ali delavcev. To se obrestuje ne le v smislu poklicnega zadovoljstva, ampak tudi preprečuje ovire, ki navadno nastanejo, ko se ukvarjate s formalnostmi,« svoje delo opisuje Eugenia, ki je ena od EURES svetovalk.

Upravičenec: Zavod RS za zaposlovanje
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 7,8 milijona evrov
EU prispevek: 6,2 milijona evrov