S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu - INOVUP

Namen projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  Z izvajanjem pedagoških usposabljanj in drugih dogodkov, oblikovanjem multiplikatorjev in pripravo didaktičnih gradiv zagotavlja prenos spoznanj o inovativnih in fleksibilnih oblikah poučevanja med slovenske visokošolske pedagoške kolektive, tudi iz tuje pedagoške prakse. Slednje prispeva k pridobitvi in izboljšanju tistih znanj, kompetenc in spretnosti študentov, bodočih diplomantov, ki so pomembne za uspešno vključevanje mladih v družbo in na trg dela. »Aktivno učenje lahko ponazorimo z različnimi pristopi, ki pomagajo študentom aktivirati njihove miselne procese in vodijo k bolj poglobljenemu učenju in tako bolj močnim učnim izidom,« pojasnjuje Dr. Manja Klemenčič z Univerze v Harvardu. Po njenem prepričanju je »premik k aktivnemu učenju tisti, ki prinaša najboljše učinke na študentske izide«.

Projekt, ki se bo zaključil jeseni 2022, izvaja konzorcij javnih visokošolskih zavodov. Ta predstavlja povezovalno točko, kjer se izvajajo usposabljanja, stalna posodabljanja znanj, veščin in izmenjave dobrih praks, vodijo raziskave s tega področja ter oblikujejo t. i. multiplikatorji. Do sedaj je bilo izvedenih že 154 usposabljanj, preko katerih se je usposabljalo 1991 visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev. Usposabljanja naslavljajo širok nabor tem od mentoriranja in izzivov ocenjevanja znanj, do vprašanj vzpostavljanja vključujoče skupnosti in prožnih oblik dela z različnimi skupinami študentov v visokošolskem prostoru, npr. strategije razvoja kritičnega mišljenja, sodelovalno učenje (načrtovanje, analiza in ovrednotenje), projektno učenje in na nalogah osnovano učenje. Študenti se z veseljem vključujejo v proces kot pravi študentka Univerze v Mariboru Patricija Sedminek: »Zanima me, kako bi lahko mi študenti pripomogli, da bi z našimi nasveti oblikovali nek pedagoški proces, ki bi obojim omogočal doprinos k razvoju študija«.

 

Upravičenec: Univerza v Ljubljani in partnerji
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad 
Skupna višina sredstev:  3.288.106,00 evrov
EU prispevek: 2.630.484,80 evrov 

Več o projektu

FOTO: INOVUP