S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Kompetenčni centri

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševanje usposobljenosti zaposlenih, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost tako zaposlenih kot podjetij in panoge na trgu ter sodelovanje slovenskih podjetij v okviru njihove panoge. V okviru kompetenčnih centrov so izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.
V preteklem programskem obdobju je bilo v višini 7,75 milijona evrov podprtih 19 panožnih centrov z več kot 300 vključenimi podjetji. Vključenih je bilo preko 14.000 oseb z več kot 45.000 udeležbami na usposabljanjih.
V aktualnem programskem obdobju pa je v višini 3,78 milijona evrov podprtih 17 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki vključujejo 250 podjetij z več kot 35.800 zaposlenimi.

Kaj so cilji kompetenčnih centrov?
• izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
• krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
• krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov;
• krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
• razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
• promocija gospodarskih panog in / ali področij uporabe opredeljenih v S4.

Kateri so?
• Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu
• Kompetenčni center za tovarne prihodnosti
• Kompetenčni center za trajnostni turizem
• Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva
• Kompetenčni center za kadre kemijske industrije - Pametna specializacija
• Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu
• Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji
• Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu
• Kompetenčni center za področje logistike
• Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti
• Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC hrana
• Kompetenčni center - KOC Bio-Pharm
• Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju smučarskih centrov (KOC - SC)
• Kompetenčni center KoC Kontesa II, Razvoj kadrov za napredek na področju kovinskih materialov in predelovalne industrije (KOC MAT)
• KOCTEH2018
• Kompetenčni center za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP)

 

Upravičenec: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski socialni sklad
Skupna višina sredstev: 4.720.000,00 evrov
EU prispevek: 3.776.000,00 evrov

 

Primer: Kompetenčni center za razvoj kadrov za napredne tehnologije v tovarnah prihodnosti (KoC-ToP)

Kompetenčni center KoC-ToP na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana temelji na človeka osredotočenem pristopu za pridobivanje kompetenc, ki vključuje tako najnovejšo tehnologijo umetne inteligence in obogatene resničnosti kot tudi sodobne psihološke pristope za izboljšanje notranje motivacije. Za slednje so npr. v projekt vključili usposabljanje Sare Isaković s področja mentalnega treninga. V sodelovanju s strateško razvojno-inovacijskim partnerstvom – t. i. SRIP-om – Tovarne prihodnosti so uvedli nov kompetenčni model za pripravo partnerskih podjetij na izzive pospešenega uvajanja digitalnih tehnologij v vsa področja življenja in dela.

Več o projektu