S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Popestrimo šolo

Izbrani vzgojno izobraževalni zavodi v okviru projekta Popestrimo šolo 2017 -2021 izvajajo različne neposredne aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in ponujajo priložnost posvetiti se individualnim potrebam učencev, njihovim primanjkljajem oziroma nadarjenosti, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dvigom jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetenc učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Aktivnosti potekajo v obliki individualnih srečanj ter skupinskih delavnic.

Namen projekta je preko uporabe novih strategij in oblik pedagoškega dela ter profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v osnovni šoli izboljšati kompetence šolajočih se učencev, s tem pa prispevati k večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljšo socialno vključenosti učencev ter višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli. Glavni cilj je s širjenjem primerov dobrih praks profesionalno usposobiti najmanj 10.900 strokovnih in vodstvenih delavcev osnovnih ter srednjih šol.

Na Osnovni šoli Danila Lokarja so npr. v času poletnih počitnic v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Ajdovščina pripravili poletne delavnice za učence. Otroci so tako z multiplikatorko preko igre na preprost in zabaven način osvajali jezikovne in socialne veščine, za kar med šolskim letom zaradi vseh obveznosti pogosto zmanjka časa. Zavod sv. Stanislava in Osnovna šola Selnica ob Dravi sta s svojimi aktivnostmi v projektu sodelovala tudi v kampanji EU projekt, moj projekt 2019, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica pa na video natečaju EU projekt, moja zgodba s spodnjim videoom.

 

Upravičenec: osnovne in srednje šole

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski socialni sklad

Skupna okvirna višina sredstev: 6 milijonov evrov

EU prispevek: 4,8 milijona evrov

 

FOTO: Osnovna šola Selnica ob Dravi