S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Razvoj in promocija turistične ponudbe destinacije Čatež in Posavje

V Posavju so spoznali, da je sodelovanje izjemno pomembno, saj danes turisti ne povprašujejo toliko po posameznih turističnih produkti in storitvah, pač pa po turistični destinaciji kot celoti. S sodelovanjem tako omogočimo maksimiranje vrednosti za turista in hkrati zagotovimo koristi za lokalno prebivalstvo in trajnostni razvoj. Tako so razvili projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, čigar namen je bil povezati turistične ponudnike v Posavju, okrepiti digitalizacijo, povečati prepoznavnost Posavja kot turistične destinacije, ustvariti skupna doživetja in povečati število obiskov turistov.

V okviru projekta so oblikovali nove integralne turistične produkte in doživetja, s katerimi so še dodatno povezali več kot 50 ključnih turističnih ponudnikov. Poleg novih produktov in doživetij so na novo vzpostavili in začeli aktivno uporabljati socialna omrežja (Instagram, Twitter, TripAdvisor, Facebook in LinkedIn) ter nadgradili in prenovili spletno stran www.posavje.com. Promocijske aktivnosti so izvajali na hrvaškem, italijanskem, nemškem in avstrijskem trgu.

Izvajanje projekta in njegovi rezultati predstavljajo pomemben korak naprej v smeri razvoja turizma v destinaciji Čatež in Posavja ter velik korak naprej v smeri zavedanja in ozaveščanja o pomembnosti povezovanja in sodelovanja vseh akterjev in deležnikov na vseh področjih. Vrednost turistične destinacije veča koristi vsem v verigi, saj turizem neposredno vpliva tudi na razvoj podjetništva, podeželja, trgovine, kmetijstva, itn. V turistični destinaciji Čatež in Posavje pravijo, da se bodo še naprej zavzemali za nadaljevanje organiziranega pristopa razvoja turizma.

 

Upravičenec: Regionalna razvojna agencija Posavje
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 264.753,53 evrov
EU prispevek: 202.500 evrov