S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

VIPava

VIPava - Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

V projektu VIPava si 7 partnerjev prizadeva ohranjati in izboljšati stanje ogroženih živalskih vrst ter habitatov v Vipavski dolini, predvsem laške žabe, velikega pupka, hribskega urha, močvirskega krešiča, vidre, močvirske sklednice, črnočelega srakoperja, hribskega škrjanca strašničinega mravljiščarja in rogača. Projekt je že postregel z nekaterimi pomembnimi informacijami, ki kažejo na to, da je nujno potrebno ukrepanje za izboljšanje stanja omenjenih vrst in njihovih habitatov. Gre za enega prvih naravovarstvenih projektov, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in ki zajema tako ukrepe za različne skupine živali kot tudi vzpostavitev zelene infrastrukture ob reki Vipavi. Med njimi je renaturacija dveh stranskih rokavov reke Vipave, preoblikovanje trenutno neprehodnih pregrad v zgornjem toku Vipave v večstopenjske drče oz. ribje steze, zasaditev cvetnih pasov in drevesnih mejic na Ajdovskem polju, odlov čim večjega števila tujerodnih želv iz narave, sečnjo zaraščajočih se površin in odlaganje lesne biomase listavcev. S projektom si prizadevajo tudi povečati ozaveščenost ljudi, predvsem o nevarnosti izpustov tujerodnih želv v naravo in o biotski raznovrstnosti Vipavske doline. V ta namen bo ob reki Vipavi vzpostavljena tematska učna pot z informativnimi tablami, kjer bodo obiskovalci lahko izvedeli več o zavarovanih vrstah in lepotah Vipavske doline.

Upravičenec: Ministrstvo za okolje in prostor in Zavod za ribištvo Slovenije

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 3.337.144,00 evrov

EU prispevek: 2.669.715,20 evrov

 

FOTO: občina Ajdovščina