S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Za Kras

Projekt »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 - Kras« na kratko »ZA KRAS« je naravovarstveni projekt namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 – Kras. Z različnimi naravovarstvenimi ukrepi izboljšujejo stanje treh najbolj ogroženih habitatnih tipov, s čimer bodo pripomogli ohranjanju 27 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na območju Natura 2000 Kras. Območje izvajanja projekta se razteza po celotnem Krasu, od Hrastovelj na južnem kraškem robu do Štanjela na severnem. 

Glavni projektni ukrepi so:

  1. Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z vzpostavitvijo mirnih con in območij strožjega varstva na območju kraških ostenij.
  2. Izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo individualnega varstva gnezdišč in izolacijo srednje napetostnih daljnovodov.
  3. Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč.
  4. Izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi varovanja podzemlja – zaščite pred pronicanjem odpadlih komunalnih vod, čiščenjem in zapiranjem podzemnih jam.
  5. Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst hribskega urha in velikega pupka z ureditvijo podcestnih prepustov za njihov varen prehod ter z obnovo in vzdrževanjem kalov.
  6. Informiranje in komuniciranje o pomenu Nature 2000 in varovanja narave.

Upravičenec: Javni zavod park Škocjanske jame in parnerji

Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Skupna višina sredstev: 3.189.527,95 evrov

EU prispevek: 2.551.622,36 evrov

FOTO: projekt

Več o projektu