S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Zmanjšanje poplavne ogroženosti za več kot 1300 prebivalcev ob Meži in Mislinji

Projekt Zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo izvaja Direkcija RS za vode s ciljem zmanjševanja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda Meže in Mislinje. Zajema urbana in industrijska območja od Dravograda do Prevalj ter od Otiškega Vrha  do Slovenj Gradca. Z njim na poplavno ogroženih področjih zagotavljajo vsaj 100-letno poplavno varnost tako urbanega okolja kot kmetijskih površin. Med drugim se bo število poplavno ogroženih stavb zmanjšalo za 755. Poleg zmanjšanja škode, ki jo povzročajo poplave, se bodo znižali tudi stroški odprave posledic poplav, tako na premičnem kot na nepremičnem premoženju, do katerih bi prihajalo, če ukrepi ne bi bili izvedeni.

Protipoplavni ukrepi so izvedeni tako, da se ekološko stanje vodotokov ni poslabšalo. V največji možni meri je ohranjena obrežna vegetacija, izvedeni so različni omilitveni ukrepi, kot so npr. urejanje skrivališč za ribe, zniževanje višin prečnih objektov, skrajševanje hrapavih drč. Zmanjšuje se tudi onesnaženost podzemnih voda.

Izboljšanje poplavne varnosti izboljšuje kakovost bivanja več kot 1300 prebivalcem območja. Ob tem uporaba na novo pridobljenih površin in izboljšanje življenjskih pogojev povečujejo možnosti za razvoj regije, tudi na področju turizma in rekreacije (ureditev sprehajalnih poti, kolesarskih poti, planinarjenje, vodni športi).

Upravičenec: Direkcija RS za vodo 
Program: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Skupna višina sredstev: 22,3 milijona evrov
EU prispevek: 17,8 milijona evrov

 

Foto: Arhiv upravičenca