S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Predpisi  /  Operativni programi  /  2007-2013  /  Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Akcije dokumenta

Cilj operativnega programa je inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvom.

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov je v prvi vrsti usmerjen v povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v smislu doseganja Lizbonskih ciljev, v spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja. Financirane bodo tako dejavnosti, ki bodo določene na osnovi odličnosti (nacionalna industrijska politika), kakor tudi od spodaj navzgor, torej na osnovi regionalne iniciative in usmeritve k zmanjševanju regionalnih razlik. Enega ključnih ciljev operativnega programa bo predstavljalo ustvarjanje delovnih mest, še posebej s povečevanjem inovativnosti in s tem uspešnosti podjetij, z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov ter razvojem turizma, ki lahko delovna mesta ustvarja tudi v bolj odročnih področjih RS.

Kdo je upravičen do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR ?

  • podjetja (mikro, mala in srednje velika ter skupine podjetij), gospodarske družbe, zasebniki, investitorji;
  • država, občine, koncesionarji, subjekti spodbujanja razvoja;
  • visokošolske, raziskovalne in izobraževalne institucije, medpodjetniški izobraževalni centri;
  • javni zavodi, javni gospodarski zavodi, zasebni zavodi, javne gospodarske službe, druge javne službe;
  • društva, neprofitne in nevladne organizacije, mladinski centri, zasebni uporabniki.

Upravičenci in ciljne skupine pri izvajanju ESRR v okviru OP KRRP so natančno določeni za posamezno razvojno prioriteto in prednostne usmeritve, kot njene vsebinske dele.

Evropska komisija je potrdila spremembi Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR), s katerima se je v okviru obeh operativnih programov skoraj 196 milijonov evrov prerazporedilo v korist spodbujanja inovativnosti ter razvojno-raziskovalnih projektov. Poleg tega pa so se prerazporedila tudi sredstva med prednostnimi nalogami oz. področji znotraj obeh operativnih programov, ki skupaj predstavljata podlago za črpanje 3,345 milijarde evrov iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razvojna prioriteta/prednostna usmeritev

Sredstva EU v EUR

Nacionalna udeležba

Skupno financiranje

% OP

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

613.152.895

108.203.453

721.356.348

34

2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura

269.451.040

47.550.185

317.001.225

15

3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

253.235.116

44.688.552

297.923.668

14

4. Razvoj regij

619.442.634

109.313.408

728.756.042

35

5. Tehnična pomoč

28.003.734

4.941.836

32.945.570

2

Skupaj

1.783.285.419

314.697.433

2.097.982.852

100

 

 

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani