S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Predpisi  /  Navodila  /  Navodila za izvajanje kohezijske politike 2004-2006

Navodila za izvajanje kohezijske politike 2004-2006

Akcije dokumenta
Oznaka Naslov
Datum izdaje
Pripravil
Statut
Dato
Navodila za spremljanje projektov pet let po datumu o dodelitvi pomoči
Navodila za spremljanje projektov pet let po datumu o dodelitvi pomoči 2004/2006/Zaključku projekta 03.05.2011
OU
2.0 verzija
Prenesi
Prenesi
Dodatek k navodilom Dodatek k navodilom za zaključevanje - dopolnjen 28.10.2009 OU 2.0 verzija Prenesi
Navodila za zaključevanje projektov Navodila za zaključevanje projektov / programov in hranjenje dokumentacije 03.10.2008 OU 1.1 verzija Prenesi
Priloga 1 Obrazec Poročanje o izvajanju projekta EPD  03.10.2008  OU 1.1 verzija  Prenesi
 Priloga 2
Obrazec za zaključno poročilo  03.10.2008  OU  1.1 verzija  Prenesi
 Priloga 3
Kontrolni list za zaključek projekta  03.10.2008  OU  1.1 verzija  Prenesi
 Priloga 4
Predlog obrazca revizijske sledi  03.10.2008  OU  1.1 verzija  Prenesi
 Priloga 5
Kontrolni list za instrument, projektno mapo in izvajanje projekta  03.10.2008  OU  1.1 verzija  Prenesi
 Priloga 6
Predlog za vodenje sistema arhiviranja na posamezni ravni za Interreg III  03.10.2008  OU  1.1 verzija  Prenesi
Priloga 7
Pomembnejše pravne podlage  03.10.2008
 OU 1.1 verzija  Prenesi
 Priloga 8
Priloga k zaključnemu poročilu   03.10.2008  OU  1.1 verzija  Prenesi
Smernice za spremljanje izvajanja Smernice organa upravljanja za spremljanje izvajanja Enotnega programskega dokumenta na projektni ravni 23.1.2008 OU 3. verzija  Prenesi
Priročnik za informiranje in obveščanje javnosti Priročnik za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o strukturnih in kohezijskem skladu EU 06.12.2007 OU    Prenesi
Navodila za spremljanje po zaključku pomoč Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči 01.11.2007 OU 1. verzija  Prenesi
Navodila za nepravilnosti Navodila za upravljanje z nepravilnostmi v okviru strukturnih skladov, kohezijskega sklada in programov pobude skupnosti za programsko obdobje 2004-2006 01.10.2007 OU 2. verzija  Prenesi
Navodila za kontrole na kraju samem - dopolnitev Navodil za OSUN Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe komisije št. 438/2001 (za ESRR in ESS) 13.7.2007 OU 2. verzija  Prenesi
Navodila za liste prisotnosti Navodila organa upravljanja za zbiranje list prisotnosti 01.6.2007 OU 1. verzija  Prenesi
Navodila za postavitev gradbiščnih in spominskih tabel Navodila za postavitev gradbiščnih in spominskih tabel za projekte sofinancirane iz Kohezijskega sklada 06.11.2006 OU 1. verzija  Prenesi
Navodila za spremembe OSUN Navodila za beleženje in sporočanje sprememb opisa sistema upravljanja in nadzora za Kohezijski sklad in strukturne sklade 01.9.2006 OU 2. verzija  Prenesi
Vodič za strukturne sklade Vodič za izvajanje strukturnih skladov v Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006 01.8.2006 OU
 Prenesi
Navodila za OSUN Navodila organa upravljanja za sisteme upravljanja in nadzora za strukturne sklade v Republiki Sloveniji 01.3.2006 OU 2. verzija  Prenesi
Navodila ISU Navodila nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 2004-2006 01.1.2006 OU 2. verzija  Prenesi
Navodila za tehnično pomoč Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004-2006 02.12.2004 OU 1. verzija  Prenesi
Obrazec za prijavo projektov tehnične pomoči Obrazec za prijavo projektov in sprememb projektov 4. prednostne naloge EPD: Tehnična pomoč 02.12.2004 OU 1. verzija  Prenesi
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani