S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Predpisi  /  Operativni programi  /  2007-2013

Programski dokumenti Slovenije za obdobje 2007-2013

Akcije dokumenta

Skladno z normativnimi podlagami EU mora država članica, za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2007-2013, pripraviti programske dokumente na dveh hierarhičnih ravneh:

 • na prvi ravni se pripravi Nacionalni strateški referenčni okvir, ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence in

 •  na drugi ravni, torej na osnovi Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, se pripravijo operativni programi.

V okviru Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja se pripravi analiza stanja, strategija, opredelijo se osnovni mehanizmi doseganja zastavljenih ciljev, vključno z določitvijo števila operativnih programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami. Pri tem je ključnega pomena, da država članica v tem dokumentu izkaže usklajenost po eni strani s Strateškimi smernicami skupnosti za kohezijo in Nacionalnim programom reform (Lizbonska strategija) ter Skupnim poročilom o socialni vključenosti na drugi strani.

Operativni programi bodo v obdobju 2007-2013 imeli enako funkcijo kot Enotni programski dokument za obdobje 2004-2006 in torej v pravnem smislu predstavljajo pravno podlago za črpanje sredstev skladov, saj jih Evropska komisija potrdi z odločbo.

Operativni program
Sklad
Sredstva EU v EUR
 1 OP za krepitev regionalnih razvojnih potencialov
 ESRR  1.783.285.419
 2 OP razvoja človeških virov
 ESS  755.699.370
 3 OP razvoja okoljske in prometne infrastruktureKS

ESRR

Skupaj
1.411.569.858

150.493.989

1.562.063.847
 4 OP Čezmejni in medregionalni opretativni programi
 ESRR  96.941.042
 5 Transnacionalni operativni programi
 ESRR  7.315.278
 Skupaj:    4.205.304.956


Spremembe Operativnih programov kohezijske politike cilja 1 v Sloveniji v letu 2013.

Spremembe Operativnih programov kohezijske politike cilja 1 v Sloveniji v letu 2010.

 

Operativni programi v okviru evropske kohezijske politike:

Merila:

 • Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

      - aktualna verzija -10.6.2011, (- predhodna verzija-4.6.2010)

 • Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

     - aktualna verzija-10.6.2011, (-predhodna verzija-23.7.2010)

 • Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada v o okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

     - aktualna verzija-16.12.2010, (-predhodna verzija-15.02.2008)

Operativni programi v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč:

a) Operativni programi čezmejnega sodelovanja (več):

b) Operativni programi transnacionalnega sodelovanja (več):

 • Transnacionalni program Območje Alp
 • Transnacionalni program Srednja Evropa
 • Transnacionalni program Jugovzhodna Evropa
 • Transnacionalni program Mediteran

c) Operativni programi medregionalnega sodelovanja (več):

 • Medregionalni program INTERACT II
 • Medregionalni program ESPON
 • Medregionalni program URBACT

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

 • informacij je preveč
 • informacij je ravno prav
 • informacije so pomankljive
 • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani