S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Predstavitev skladov  /  Tehnična pomoč

Tehnična pomoč

Akcije dokumenta

Tehnična pomoč zajema podporne aktivnosti, ki so nujno potrebne za uspešno izvajanje operativnih programov evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Z vsebinskega stališča tehnična pomoč zajema naslednje bistvene programske aktivnosti:

 • obveščanje javnosti (promocijske aktivnosti, organizacija dogodkov, celostna grafična podoba, objave v medijih itd.),
 • študije in vrednotenja,
 • upravljanje in izvajanje programa (zagotavljanje pogojev zaposlenim za delo na projektu, organizacija delovnih srečanj, sestankov, izobraževanj, zagotavljanje prevajalskih storitev, pravnega in finančnega ter vsebinskega svetovanja pri izvrševanju nalog ipd.),
 • zaposlitve (plače in povračila stroškov dela),
 • računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje (financiranje programske in strojne opreme za izdelavo, nadgradnjo in vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje).

Osrednji namen tehnične pomoči je zagotavljanje učinkovitega izvajanja operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Z aktivnostmi, ki se bodo izvajale v okviru tehnične pomoči, se bo gradilo na povečevanju prepoznavnosti programa in njegovih sestavnih delov, kakovosti njihove izvedbe, spremljanju in nadzoru nad njihovim izvajanjem ter nenazadnje tudi na zagotavljanju njihove večje usklajenost med partnerji. V okviru tehnične pomoči bodo tako pripravljeni različni projektni predlogi ter izvedene različne študije in vrednotenja, potekale bodo aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti za podporo projektnim aktivnostim, zagotovljena pa bo tudi ustrezna kadrovska podpora za izvedbo aktivnosti.

Glavni cilji tehnične pomoči so:

 • zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
 • zagotoviti usklajenost in prepoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/operacij med partnerji ter splošno in strokovno javnostjo;
 • zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.


Upravičenci
tehnične pomoči so:

 • notranje organizacijske enote Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno prioriteto v okviru OP RR);
 • ministrstva in vladne službe, vključeni v izvajanje OP ROPI, OP RR in OP RČV;
 • javni skladi, javni zavodi in javne agencije, vključeni v izvajanje OP ROPI, OP RR in OP RČV;
 • drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI, OP RR in OP RČV.

Vse upravičence, ki so trenutno upravičeni do sredstev tehnične pomoči si lahko pogledate v priponki.

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

 • informacij je preveč
 • informacij je ravno prav
 • informacije so pomankljive
 • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani