S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Predpisi  /  Operativni programi  /  2007-2013  /  Operativni program razvoja človeških virov

Operativni program razvoja človeških virov

Akcije dokumenta

Cilj operativnega programa je vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način za večjo zaposlenost, socialno vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visok življenjski standard.

Program je usmerjen h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, krepitvi inovativnosti in s tem konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v razvoj ustreznega raziskovalnega in drugega kadra, vseživljenjskemu učenju, zagotavljanju socialne vključenosti in spodbujanju enakih možnosti, posebna teža pa je dana tudi večji učinkovitosti delovanja javnega sektorja. Pri zagotavljanju navedenih ciljev bo posebna pozornost posvečena zagotavljanju lokalnim in regionalnim potrebam prilagojenih instrumentov in intervencij, čemur bo prilagojena tudi izvedbena struktura. Že iz narave aktivnosti operativnega programa razvoja človeških virov sicer sledi, da se bodo sredstva usmerjala na območja z največjimi potrebami, torej še posebej na področja z visoko stopnjo brezposelnosti, kar pomeni, da bo operativni program neposredno prispeval tudi k zmanjševanju regionalnih razlik. Ob tem ne gre spregledati, da bo potrebno ustrezen poudarek ohraniti tudi na izkoriščanju priložnosti na območjih, v ciljnih skupinah in vrstah instrumentov, ki spodbujajo konkurenčnost med bolj uspešnimi oz. tistimi, ki imajo velike potenciale.

Področju enakosti možnosti bo v operativnem programu dana posebna teža tako v smislu opredelitve horizontalne tematike, kakor tudi z opredelitvijo posebnih programov, ki bodo posebej usmerjeni v enakost možnosti. To pomeni, da bo pri sofinanciranih aktivnostih v celoti spoštovano načelo nediskriminacije oz. bo, kjer je to možno oz. smiselno, dodeljena tudi prednostna obravnava. V okviru načela nediskriminacije bo še posebna pozornost posvečena enakosti med spoloma. Prav tako so predvideni posebni ukrepi, ki so neposredno ciljno usmerjeni k zmanjševanju razlik in enakosti možnosti.

Kdo je upravičen do sredstev Evropskega socialnega sklada - ESS ?

Do sredstev so upravičeni tako posamezniki, zasebni sektor - podjetja, s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih kot tudi javni zavodi, agencije... Posamezne skupine upravičencev so navedene v samem operativnem programu.

 

Razvojna prioriteta/prednostna usmeritev Sredstva EU 2007-2013
(tekoče cene)
v EUR
v mio SIT % OP % celotnih razpoložljivih sredstev Nosilci aktivnosti
1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

1.2. Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost

1.3. Štipendijske sheme

1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti
262.114.965

103.053.747


63.848.517


50.406.724

44.805.977

62.813

24.696


15.301


12.079

10.737

34,7

13,6


8,4


6,7

5,9

6,4

2,5


1,6


1,2

1,1

MDDSZ

MVZT in MG


MDDSZ

MVZT in MDDSZ 

MDDSZ
2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih
140.018.678 33.554 18,5 3,4  MDDSZ 
3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva
164.661.966

60.488.069


85.131.357


19.042.540

39.460

14.495


20.401


4.563

 21,8

8


11,3


2,5

 4

1,5


2,1


0,5

 MŠŠ

 MŠŠ


 MŠŠ


 MVZT

4. Spodbujanje socialne vključenosti

4.1. Okrepitev socialne vključenosti in boj proti diskriminaciji

4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

4.3. Kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin
63.848.517

49.286.575


5.600.747


8.961.195

15.301

11.811


1.342


2.147

8,4

6,5


0,7


1,2

1,6

1,2


0,1


0,2

MDDSZ

MDDSZ


MŠŠ


MK

5. Institucionalna in administrativna usposobljenost

5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

5.2. Reforma institucij na trgu dela

5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga

5.4. Zdravstvo v informacijski dobi
97.051.506

36.404.856

20.162.690

13.441.793


27.042.167
23.257

8.724

4.832

3.221


6.480
12,8

4,8

2,7

1,8


3,6
2,4

0,9

0,5

0,3


0,7
MJU

MJU  in MP

MDDSZ

MJU


MZ
6. Tehnična pomoč
28.003.739 6.711  3,7  0,7  SVLR 
Skupaj 755.699.371 181.096  100  18,4  

 

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani