S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Predpisi  /  Operativni programi  /  2007-2013  /  Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

Akcije dokumenta

Vsebina operativnega programa se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa.

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture bo financiran iz kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz ESRR. Cilj operativnega programa je zagotoviti infrastrukturo na področju okolja in prometa, kar je povezano tako s spodbujanjem gospodarskega razvoja in ustvarjanjem delovnih mest, kakor tudi s spodbujanjem trajnostnega razvoja in zagotavljanjem visoke kvalitete življenja za prebivalce RS. Upoštevajoč navedeno program vsebuje tudi dejavnosti na področju trajnostne rabe energije.

Evropska komisija je 14.4.2011 potrdila spremembo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), iz katerega se je 58,5 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj prerazporedilo na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR), in sicer v korist  spodbujanja inovativnosti ter razvojno-raziskovalnih projektov. Poleg tega so se z omenjeno spremembo prerazporedila tudi sredstva med prednostnimi nalogami oz. področji znotraj OP ROPI. Oba operativna programa skupaj predstavljata podlago za črpanje 3,345 milijarde evrov iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Po omenjeni prerazporeditvi celotna vrednost Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v programskem obdobju 2007-2013 znaša 1,577 milijarde evrov. Omenjeni program je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada (KS), v manjši meri, in sicer v višini 165 milijonov evrov, pa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Kdo so izvajalci projektov ?

OKOLJE

  • občine (projekti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo)
  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (projekti s področja poplavne varnosti in učinkovite rabe energije ter obnovljive energije)

PROMET

  • Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo (železniška infrastruktura)
  • DARS (avtoceste) in Direkcija RS za ceste (ceste)
  • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (javni potniški promet in letališka infrastruktura)
  • Direktorat za pomorstvo (pomorski projekti)

Datoteka: verzija september 2015

Razvojna prioriteta/prednostna usmeritev Sredstva EU v EUR Nacionalna udeležba
Skupno financiranje
% OP
1. Železniška infrastruktura 449.567.581 79.335.456 528.903.037
29
2. Cestna, pomorska in letalska infrastruktura - KS
220.930.911
38.987.808
259.918.719
14
3. Prometna infrastruktura - ESRR 150.493.989 26.557.764 177.051.753
10
4. Ravnanje s komunalnimi odpadki 155.568.426 27.453.252 183.021.678
10
5. Varstvo okolja - področje voda
392.923.166
69.339.383
462.262.549
25
6. Trajnostna energija 159.886.553 28.215.275 188.101.828
10
7. Tehnična pomoč - Kohezijski sklad 32.693.221 5.769.392 38.462.613
2
Skupaj 1.562.063.847 275.658.330 1.837.722.177
100
Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani